Intervju 8.4.2020 vid den på grund av coronapandemin stängda gränsen till Nyland. Foto: Hannu Häkkinen, Museiverket

Samtidsdokumentation

Genom samtidsdokumentation lagras framtidens historia.

Finlands nationalmuseum dokumenterar nutida fenomen och samhälleliga vändpunkter samt statens verksamhet och interaktionen med medborgarna.

Dokumentationen görs med varierande metoder, såsom intervjuer, fotografering, observationer och insamling av föremål. Projekten har olika samarbetspartner, såsom Museiverkets Bildsamlingar.

Nutida fenomen som föremål

Finlands nationalmuseum väljer årligen ut några föremål till samlingarna som beskriver aktuella fenomen och trender. Samtidigt bevaras fenomenet kring föremålet även med andra metoder, såsom intervjuer.

Med denna metod för snabb reaktion har man den senaste tiden sparat bland annat bruksföremål tillverkade av förnybara material som ersätter plast, moderskapsförpackningen för papperslösa samt protestskyltar från evenemanget Black Lives Matter 3.6.2020 i Helsingfors.

Gamla och nya projekt

Finlands nationalmuseum har en lång tradition som bevarare av dels samhälleliga vändpunkter, dels vardagen. Undantagstillstånd har dokumenterats genom insamling av föremål bland annat i slutet av inbördeskriget och genast efter att kriget slutade 1918. Under åren 1956–1995 bevarade man stora ämnesområden, såsom landsbygdens förändring, genom tiotals etnologiska enkäter.

Under de senaste åren har vi till exempel dokumenterat miljökonsekvenser, medborgaraktivism med anknytning till klimatförändringen, finska romers dräktkultur och de samhälleliga effekterna av coronapandemin.

Mer information:

Maria Ollila, tfn 0295 33 6226, maria.ollila@kansallismuseo.fi