Foto: Ilari Järvinen/Museiverket.

Samtidsdokumentation

Genom samtidsdokumentation lagras framtidens historia.

Finlands nationalmuseum dokumenterar även nutid, människornas vardag och samhälleliga fenomen med metoder för samtidsdokumentation genom att intervjua, fotografera och observera.

Till exempel var temat för dokumentationen av jubileumsåret Finland 100 år 2017 hur personer av olika åldrar och med olika bakgrunder som är bosatta i Finland firade jubileumsåret. Dokumentationen gällde både officiella evenemang och hemmafirande. Intervjuerna resulterade ofta i att man diskuterade även annat än de på förhand utvalda temana. Det togs upp aktuella teman, såsom äldrevård samt invandrarnas ställning, sysselsättningssituation och utbildning. Därmed berättar materialet förutom om jubileumsåret också omfattande om det finländska samhället.

Bildmaterialet för projektet Finland 100 är fritt tillgängligt i Finna och bildtjänsten Kuvakokoelmat.fi.

Nutida fenomen som föremål

Finlands nationalmuseum väljer årligen ut några föremål för lagring som beskriver aktuella fenomen. Samtidigt dokumenteras fenomenet kring föremålet bland annat genom intervjuer samt sparas tidnings- eller nätdiskussioner om fenomenet och föremålet.

Med denna metod för snabba insatser har man lagrat bland annat Tom of Finland-sängkläder, en virkad bläckfisk för prematura barn samt officiellt meddelandematerial kring toppmötet mellan Vladimir Putin och Donald Trump i Helsingfors den 16 juli och material om åsiktsyttringar som mötet framkallade.

Gamla och nya projekt

Finlands nationalmuseum har långa anor som dokumenterare av vardag, för under 1956–1995 genomfördes tiotals etnografiska enkäter. Temana varierade från dokumentering av personlig hygien och de livsformer för landsbygdsfolket som höll på att försvinna till semesterresor. Under de senaste åren har man dokumenterat bland annat arbetarskydd, stadsodling, matandelslag, en vinterdag i Finland, yogaintresse och ungdomsmode.

År 2018 ska man under temat plast dokumentera frivillig hopsamling av skräp, en avfallshanteringsanläggning samt hållbarheten av plastföremålen i museisamlingarna. Man ska även bygga upp en pop up-utställning om plast. Andra aktuella teman var minnesåret för inbördeskriget 1918 samt fenomenet #metoo som skakade om i synnerhet filmindustrin både i Finland och ute i världen.

Finlands nationalmuseums projekt kring modern dokumentation 1999–2018

FINLANDS NATIONALMUSEUM

2018, Dokumentation av det aktuella plastfenomenet och anknytande perspektiv i samarbete med Museiverkets Bildsamlingar

2018, Dokumentation av skomakeriet Hasa (dokumentation av finländska kvartersbutiker) tillsammans med Museiverkets Bildsamlingar

2017–2018, Dokumentation av arbetarskyddet vid samlings- och konserveringscentralen tillsammans med Museiverkets Bildsamlingar, TAKO poolen 4 (Produktion, tjänster och arbetslivet)

2017, Dokumentation av jubileumsåret Finland 100 tillsammans med Museiverkets Bildsamlingar (samarbete med Helsingfors universitet, Yrkesinstitut Prakticum och Statsrådets kansli)

2016, Dokumentationen Kesäpiha 2016, dokumentation av stadsodling av en högskolepraktikant från Jyväskylä universitet

2015, Löntagarnas åsiktsyttring #STOP på Järnvägstorget i Helsingfors den 18 september

2015 2014, Dokumentation av matandelslaget i Hertonäs, TAKO poolen 3 (Vardag), fotograferingen finansierades av Bildsamlingarna

2011 och 2013, Dokumentationsprojekt om dagens ungdomsmode, TAKO poolen 7 (Trender, opinionsbildare och vändpunkter), fotograferingen finansierades av Bildsamlingarna

2011, Dokumentationsprojekt av en vinterdag i Finland tillsammans med sex andra museer, TAKO poolen 3 (Vardag), fotograferingen finansierades av Bildsamlingarna

2010, Dokumentationen Bröd i Finland som en del av det samnordiska projektet Bröd i Norden, fotograferingen finansierades av Bildsamlingarna

FINLANDS SJÖHISTORISKA MUSEUM

2015, Intervjuer med besättningen på isbrytaren Voima och dokumentation av deras arbete i samarbete med studiehelheten i maritim historia vid Helsingfors universitet

2010, Dokumentation av kryssningar med M/S Kristina Regina på Medelhavet i samarbete med Forum Marinum

2006, Dokumentation av arbetet till sjöss ombord på Silja Serenade i samarbete med studiehelheten i maritim historia vid Helsingfors universitet

2006, Dokumentation av arbetet till sjöss ombord på M/S Arkadia

2004, Intervjuer med personalen på Gts Finnjet och bildlig dokumentation

1999, Intervjuer med arbetare på Sandvikens skeppsdocka i Helsingfors och bildlig dokumentation i samarbete med studiehelheten i maritim historia vid Helsingfors universitet


Mer information:


Maria Ollila, tfn 0295 33 6226, maria.ollila@kansallismuseo.fi