Detalj av oljemålningen som visar Viborgs viken och staden från år 1847. Konstnär Niels Grønbek Rademacher. Bild: Markku Haverinen/Museiverket.

Historiska samlingar

De 138 000 föremålen i de historiska samlingarna berättar om finländarnas materiella kultur och Finlands historia från medeltid till nutid.

Finlands nationalmuseums historiska samlingar har i hög grad representerat högreståndskulturen och kyrkliga artefakter. Samlingarna innehåller stora mängder möbler, kläder och textilier, glas-, porslins- och silverföremål, smycken, porträtt, vapen och kyrkligt material. De berättar inte bara om hur den materiella kulturen har utvecklats under århundradenas lopp, utan också om hur samhället, industrin, boendet och välfärden har förändrats i vårt land.

Även föremål och konstverk som anknyter till den finska statens, politikens och civilisationens historia har en central plats i samlingarna. I samlingarna ingår även arkeologiska fynd från historisk tid ända fram till 2011. Samlingarna utvidgas fortfarande genom donationer och köp.

De forskare som ansvarar för artefakterna är experter på materiellt kulturarv. De producerar forskningsdata om artefakterna och besvarar frågor om samlingarna och materiellt kulturarv samt export av kulturföremål. De ansvarar även för artefakterna på Fölisöns friluftsmuseum.

Artefakter som ingår i de historiska samlingarna visas såväl på Nationalmuseet som på Villnäs, Frugård och Urajärvi herrgårdsmuseer samt Urho Kekkonens museum på Ekudden. En del av artefakterna presenteras även i serien Månadens föremål på webben och i tjänsten Finna.

Förteckningar och specialregister över artefakterna i samlingarna samt fotografier och manuskript är tillgängliga för kunder enligt överenskommelse.

Ytterligare information:

Jouni Kuurne, tfn 0295 33 6381, jouni.kuurne@kansallismuseo.fi