Ceremonimantel från Nordvästamerikas salish-indianer (VK1) har katalogiserats 1828. Bild: Markku Haverinen/Museiverket.

Etnografiska samlingar

40 000 föremål från alla kontinenter.

En del av Finlands nationalmuseums äldsta samlingar hör till de etnografiska samlingarna. Särskilt de artefakter som samlats in bland arktiska folk från början av 1800-talet är betydande även ur ett internationellt perspektiv. En samling med artefakter från Alaska insamlade av A. A. Etholén, som under en period tjänstgjorde som guvernör över den ryska kolonin i Amerika, samt artefakter insamlade av språk- och kulturforskare i Sibirien hör till guldkornen i de etnografiska samlingarna.

Även många andra som rest runt i världen i olika uppgifter har fört med sig föremål till de etnografiska samlingarna, och samlingarna har också utvidgats genom museets egen insamlingsverksamhet. Sjömän och valfångare på resa till Kina eller Alaska tog ibland med sig souvenirer, exotiska föremål samt prover för undervisnings- och forskningsbruk med sig hem. Även socialantropologer, såsom Edvard Westermarck, samlade i början av 1900-talet in artefakter som en del av sitt fältarbete enligt den tidens sed.

I samlingen ingår även historiska färgklickar som berättar fantastiska historier. C. G. Mannerheim, som då var överste i den ryska armén, skickades åren 1906–1908 på rekognosceringsuppdrag österut, och red genom Centralasien och det tibetanska området mot Peking. För att dölja resans verkliga syfte uppträdde han som forskare och samlade för trovärdighetens skull in en omfattande samling artefakter från folken i området. Han tog också fler än tusen fotografier, som berättar om hans tvååriga äventyr i Centralasiens ödemarker och berg.

Även missionärer i olika delar av världen har bidragit till samlingarna. Ett exempel på detta är det material från Ovamboland som samlades in av Martti Rautanen i slutet av 1800-talet. Även senare har samlingarna utvidgats genom betydande donationer: Föremål från Finska Missionssällskapets nedlagda Kumbukumbu-museum överläts år 2015 till de etnografiska samlingarna, och samlingen av Frikyrkan i Finland, som samlats in främst bland Himalayas folk från slutet av 1800-talet och framåt, donerades till de etnografiska samlingarna år 2016.

Sedan 1970-talet har samlingarna även utvidgats av diplomater och biståndsarbetare som bott i olika länder. Flera större helheter har testamenterats av samlare. I övrigt har tyngdpunkten när det gäller utökande av samlingarna flyttats mot insamling av nutida artefakter i synnerhet i samband med kulturforskares fältarbeten, där anskaffningen kan dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. Museum har strävat efter att kombinera sin egna insamlingsverksamheten med utställnings-, utbildnings- och forskningsprojekt.

De etnografiska samlingarna av föremål från hela världen intresserar inte bara den finländska allmänheten utan även ättlingarna till föremålens ursprungliga tillverkare, ägare och användare. Under de senaste åren har lokala artesaner och forskare bekantat sig med bland annat artefakterna från Ovamboland och de japanska buddhistiska artefakterna, men i synnerhet med Alaskasamlingen.

Artefakter som ingår i de etnografiska samlingarna presenteras även i Finlands nationalmuseums serie Månadens föremål och i tjänsten Finna.

Ytterligare information:

Pilvi Vainonen, tfn 0295 33 6432, pilvi.vainonen@kansallismuseo.fi