Alla föremål skyddas mot damm och förses med streckkoder. Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Undersöknings- och förvaringstjänster

FINLANDS NATIONALMUSEUMS SAMLINGSTJÄNSTER STÄNGS TILLFÄLLIGT FR.O.M. 1.1.2023

På grund av Finlands nationalmuseums och Museiverkets omfattande flytt av samlingar samt byggarbeten kan forskningsbesök gällande Finlands nationalmuseums samlingar inte genomföras 1.1.2023–31.12.2024. Flytt av samlingar innebär extra arbete för samlingspersonalen och begränsar användningen av samlingarna. De besök som redan avtalats om samt pågående forskningsprojekt sköts enligt vad som avtalats.

________________________________

Undersökningstjänster, se ovan

Nationalmuseets samlingar, förteckningar och specialregister över artefakterna i samlingarna samt fotografier och handbibliotek med anknytning till artefakterna är tillgängliga för forskare och andra kunder. För att forska i materialet krävs vanligen forsknings- och/eller fotograferingstillstånd.

Våra forskare ger information i frågor som rör samlingarna och undersökningar av dem. Man måste reservera tillräckligt med tid för att ta fram, behandla, flytta och förvara föremålen, och att ta fram stora mängder föremål är inte alltid möjligt.

Delar av samlingarna är tillgängliga för allmänheten i tjänsten Finna, som kompletteras kontinuerligt.

Museiverkets Arkiv- och informationstjänster ansvarar för de förhistoriska samlingarna, bildsamlingarna och biblioteket, öppna här.

Material ur sjöhistoriska museets samlingar kan beställas till ett forskarrum i Informationscentret Vellamo.

  • Förfrågningar angående material i sjöhistoriska museets samlingar: Timo Kunttu, tfn 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi
  • Bokning av forskarrum: Informationscentret Vellamos kundtjänst, öppna här


Förvaringstjänster

Vi erbjuder tjänster för förvaring av samlingar i Museiverkets center för samlingar och konservering i Haxböle i Vanda, som har 9 000 m2 miljökontrollerat förvaringsutrymme.

Mer information om förvaringstjänsterna ges av:

  • Heidi Rajala, tfn 0295 33 6502, heidi.rajala@kansallismuseo.fi
  • Marja Pelanne, tfn 0295 33 6343, marja.pelanne@kansallismuseo.fi