Historia

Museets och byggnadens historia

Nationalmuseets byggnad planerades av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen.
De vann planeringstävlingen år 1902 och huset byggdes huvudsakligen under åren 1905-1910. Museet öppnades för allmänheten 1916.

Museet grundades år 1893 genom en sammanslagning av de arkeologiska, historiska, numismatiska och etnologiska samlingarna som tidigare tillhört universitetet, studentnationerna och Finska Fornminnesföreningen. I början var museets officiella namn Statens historiska museum.

Museet renoverades 1997-2000.

Byggnaden representerar den museiarkitektur som var på modet vid sekelskiftet. Byggnadens olika delar var ett uttryck för de olika samlingarnas karaktär och beskrev samtidigt de olika skedena i Finlands arkitekturhistoria.
Med sina granitfasader och dekorativa detaljer i täljsten är byggnaden ett av de förnämsta byggnadsverken i nationalromantisk stil i Finland.

Från den välvda centralhallen kommer man direkt till museets olika avdelningar. I centralhallen kan man beskåda Akseli Gallen-Kallelas fresker från år 1928 med motiv hämtade från Kalevala. Här ser vi Sampo smides, Sampos försvar, Ilmarinen plöjer ormåkern och Infångandet av storgäddan. De har sitt ursprung i de fresker som Gallen-Kallela hade målat för Finlands paviljong på världsutställningen i Paris år 1900.