Säkra museibesök i Langinkoski

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Langinkoskis syfte är att kunna erbjuda ett fysiskt och psykiskt tryggt utrymme för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i Langinkoskis lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjligheten att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Vår personal övervakar förverkligandet av säkerhetsavstånden och begränsningen av antalet besökare.

Vi erbjuder besökarna möjligheten att desinficera sina händer i synnerhet vid ingången och biljettförsäljningen, vid behov även vid andra stationer. I den kejserliga fiskestugan i Langinkoski har vi tagit gästboken avsedd för besökare ur bruk.

I Langinkoski fäster vi särskild uppmärksamhet vid besökstrafiken i trånga utrymmen, såsom trapphuset inne i stugan, så att personer från olika sällskap inte rör sig i dem samtidigt. Köandet till den kejserliga fiskestugan sker utomhus, på stugans terrass.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Vi rekommenderar användning av en ansiktsmask för besökare över 12 år.
Covidintyg krävs inte.

Guidningar


Guidningar för grupper i Langinkoski genomförs utomhus med hjälp av ljudåtergivningsanordningar. I sommar kommer vi inte att genomföra några publikevenemang. Vi har planerat säkra rutter för guidningarna för grupper och guiderna använder ljudåtergivningsanordningar för att garantera nödvändigt avstånd.

Evenemang
Inga evenemang har utannonserats för sommaren i Langinkoski, men om coronasituationen förbättras, kan det hända att lättare evenemangsverksamhet genomförs utomhus senare under sommaren. Om coronavirussituationen förändras, blir vi eventuellt tvungna att ställa in evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutiker och museirestauranger


Museibutiken är alltid öppen när museimålet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas. Café Dagmar har öppet hela sommarsäsongen och Café Kejsarstugan öppnas i juni. I museirestaurangerna följs de anvisningar och direktiv som statsrådet ger för restauranger.


Munskydd


Vi recommenderar användning av munskydd i museets lokaler, med beaktande av den lokala åldersrekommendationen. Vänligen ha vid behov med dig ett eget munskydd, eftersom vi inte delar ut munskydd till museibesökarna.

Frisk till museet


Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Langinkoski följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutet för hälsa och välfärds, regionförvaltningsverket i Södra Finlands och Kotka stads regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibirera tillställningar, begränsa antalet besökare mer eller stänga våra tjänster i den kejserliga fiskestugan i Langinkoski.

Följ gärna Langinkoskis webbplats och sociala medier på Facebook (på finska) [Langinkoski, @langinkoskenkeisarillinenkalastusmaja] och Instagram [@langinkoski].

Uppdaterad 2.5.2022