Tillgänglighet

Tidigare Tavastehus länsfängelse, numera museet Fängelset är beläget i Finlands första cellbyggnad, som byggdes 1871. Fängelsets celler är små och dörröppningarna och korridorerna smala. Alla dörrar till utställningsutrymmena och cellerna har trösklar.

Rullstol
Det är svårt att röra sig i fängelset med rullstol. Den enda ingången till Fängelset sker via trappor. En ny lösning eftersöks för att göra ingången till Fängelset tillgänglig. Inomhus är Fängelsets celler små och dörröppningarna och korridorerna smala.

Ledarhund
Ledar- och assistenthundar är välkomna. För övrigt är det inte tillåtet att medföra husdjur till Fängelset.

Garderob och förvaringsfack
Finns ej.

Hiss
I Fängelset finns en hiss, med vilken man kan röra sig mellan olika utställningsvåningar.

Guidningar
Fängelsets guidningarna kan även anpassas för specialgrupper. Mer information ges av Tavastehus slotts guidebokning, tfn 0295 33 6932

I Fängelset ordnas varje sommar publikevenemang, om vilka vi informerar på museets webbplats.

Kafé
Det finns inte något kafé i Fängelset. Det närmaste kaféet finns i Tavastehus slott, som ligger intill Fängelset. Kaféet är beläget i Tavastehus slotts Kronobageriet och är öppet på sommaren under perioden 1.6–31.8. Lokalen ligger på markplan, men vägen dit består av en kullerstensbacke, en tröskel och en trappa.

Museibutik och biljettförsäljning
Det finns inte någon ramp från Fängelsets gård till biljettförsäljningen.

Barnvagnar
I Fängelset är det svårt att röra sig med barn- och sittvagnar.

Toaletter för besökare
Toaletter för besökare finns på våning 1 och -1 (bottenvåningen) i Fängelset.

Tillgänglig toalett
En tillgänglig toalett finns på våning -1, det vill säga bottenvåningen.

Barnskötselrum
I Fängelset finns inte något barnskötselrum.