Partnere

Fölisöstiftelsen
Midsommarfester, folkdanser
tel. (09) 484 511
webbsida

Seurasaaren ystävät
Föreningens webbsida

Konservering av byggnader på Fölisön
tel. 0295 33 6168
webbsida

Helsingfors stad
Festplan, eldsplats
Stadens kontaktuppgifter
Badinrättningen tel. 09 310 1691