01 WEB Sanna Lehto Seurasaari015

På utflykt till Fölisön

Fölisön är Helsingfors stads friluftspark som är öppen för alla. Där finns Fölisöns friluftsmuseum. På ön kan man tillbringa tid i naturens lugn på skogsstigarna, strandklipporna och sommartid på badstränderna. Vid Fölisöns friluftsmuseum kan man få en inblick i livet förr i tiden genom att bekanta sig med friluftsmuseets gamla byggnader. Öns caféer och restauranger har sommartid öppet dagligen och vintertid under veckoslut.

Inträdesbiljetter till Fölisöns friluftsmuseum

Fölisön är Helsingfors stads friluftspark med fritt inträde för alla.

Fölisöns friluftsmuseum som upprätthålls av Finlands nationalmuseum har årligen öppet sommartid mellan 15:e maj och 15:e september. Till museibyggnaderna säljs inträdesbiljetter. Biljetter kan köpas vid museets biljettkiosk i början av ön vid bron. Museet öppettider och entréavgifter.

Inträdet är fritt för elevgrupper. Elevgrupper kan besöka museet på egen hand under ledning av sin lärare eller boka en avgiftsbelagd guidning. Meddela om ditt besök på förhand eller boka en guidning: seurasaari@kansallismuseo.fi eller 0295 33 6912.

Kom till oss

Fölisön är en friluftsö med en gångbro från Fölisövägen. Det är förbjudet att cykla, åka elsparkcykel och motorfordon på bron och ön, frånsett personaltrafik, servicetrafik och invataxi.

HRT:s buss 24, ändhållplats Fölisön (ca 20 min. från Helsingfors centrum)

Stadscyklar: Fölisön 91

Vid Fölisöbron finns det ett begränsat antal parkeringsplatser. Du kan parkera bilen där för högst fyra timmar.

Parkeringsmöjlighet för bussar finns vid Ekuddsvägen.

Cykelparkering finns bredvid Fölisövägens parkeringsplats före bron.

Guidningar och tjänster

Du kan bekanta dig med Fölisön och friluftsmuseet på egen hand eller boka en kort presentation eller längre guidning.

Boka en kort presentation eller guidning för dig själv, familjen, kompisgänget, en grupp eller skolklass. Bekanta dig med de olika guidningarna här.


Priser för och bokningar av guidningarna

Bokningar: seurasaari@kansallismuseo.fi/tfn 0295 33 6912 (fr.o.m. 1.4.)

  • Fölisön-presentation, 15–20 min 40 €/grupp + inträdesavgift/person
  • Guidning, 45–60 min, 70 €/grupp + inträdesavgift/person
  • Guidning för elever 40 €/klass, inkluderar inträdesavgifter
  • Guidning utanför öppethållningstiderna: 170 € + inträdesavgift/person

Ladda ner en karta över museiområdet

Mat och dryck

Fölisön är ett populärt picknickmål. Du kan äta din egen matsäck på ön. Kom ihåg att städa upp efter dig.

På Fölisön finns en vedgrill som får användas fritt. Helsingfors stad förser grillplatsen med ved. Kom ihåg att ta tändstickor med dig och säkerställa brandsäkerheten! På Fölisön är det tillåtet att grilla endast med den här vedgrillen. Det är förbjudet att använda egna grillar.

När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att använda grillen.

På museiområdet är det tillåtet att äta matsäck i Idensalmi prästgårds trädgård och på dess terrass samt i Kahiluoto gårds trädgård. På Fölisöns friluftsområde finns inga täckta platser där man kan äta sin matsäck, men invid grillplatsen finns ett litet lusthus.

Friluftsmuseets café Antin kaffeliiteri har öppet då museet är öppet. Dessutom finns på ön Kahvihuone Mieritz och restaurangen Seurasaaren Kruunu.
Badstrand

På Fölisöns friluftsområde finns en offentlig badstrand på öns västra sida samt det avgiftsfria Fölisöns badhus som är en nudiststrand.

Toalett

På Fölisöns friluftsområde finns offentliga toaletter som upprätthålls av Helsingfors stad. På museiområdet finns inte kundtoaletter. Toaletterna finns i norra delen och på mitten av ön.


Tillgänglighet

På Fölisöns friluftsområde finns sandbelagda gångstigar där man kan gå till fots, med barnvagn eller rullstol. Annars är öns natur skogig med bergiga backar, fuktiga sänkor och lundar.

Fölisöns friluftsmuseiområde är endast till en del tillgängligt. Museiområdets byggnader har höga trösklar och trappor. Till Idensalmi prästgård och museibutiken kommer man med rullstolshiss. Läs mer om Fölisöns friluftsmuseums tillgänglighet.

Djur

De vilda djuren på Fölisön har vant sig vid människor men den södra stranden är fredad för fågelkullar. Det är förbjudet att mata djuren på museiområdet.

Husdjur som tas med till friluftsområdet måste hållas kopplade. Ledarhundar är välkomna till museiområdet. Andra husdjur får inte tas med till museiområdet.

Tryggare rum

Var och en har rätt till eget och gemensamt kulturarv. Jämställdhet och jämlikhet är vår mest värdefulla nationalegendom. Finlands nationalmuseum har i uppgift att öka kännedom om kulturer och mångfald samt att främja kulturell hållbarhet – för alla.

Det är viktigt för oss att se till att ditt besök är tryggt. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i likvärdigt och jämlikt bemötande. Vänligen berätta för oss om du stöter på problematiska situationer under ditt museibesök. Läs mer om våra principer för tryggare rum här.