Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets samlingar


Finlands nationalmuseums arkeologiska, historiska, numismatiska och etnologiska samlingar har sitt ursprung i Åbo Akademis samlingar. I branden år 1827 förstördes alla samlingar med undantag av mynt- och medaljsamlingen. År 1828 flyttade universitetet till Helsingfors och insamlingsarbetet återupptogs.

År 1893 bildades Statens historiska museum genom en sammanslagning av flera olika samlingar och genom att underställa dem den tidigare grundade Arkeologiska kommissionen. Sedan Finland blivit självständigt blev museets officiella namn Finlands nationalmuseum.

Mera information:
- Historiska samlingar
- Etnologiska samlingar
- Myntkabinettet

Utöka nationalsamlingen

- Föremål till Finlands nationalmuseum genom donation, testamentsgåva, köp, inlösning eller deposition.


Föremål ur Nationalmuseets samlingar. Kollage: Raija Pirilä. Foto: Museiverket.

Månadens föremål - Maj 2017


Myntskatten från Bertby i Saltvik

Måndagen 12 juni 1876 hittade tioåriga Karl Mattsson tillsammans med sin bror Oskar en 1000 år gammal vikingatida skatt. Bröderna som bodde i Bertby i Saltvik på Åland hade blivit skickade ut på ängen för att samla trämaterial till en gärdsgård. Under tvåhundra meter från hemmet, rakt bredvid vägen, fick Karl syn på något konstigt. I marken skymtade övre delen av en gammal flaska. Bronsflaskan visade sig vara söndervittrad och i och kring den hittades en mängd gamla silvermynt. Källorna avslöjar inte vad pojkarna tänkte i den stunden, men fyndet måste ha varit en rejäl överraskning. De lokala myndigheterna skickade fyndet till Helsingfors universitet, dit det inlöstes för 471,94 mark (ca 1840 euro i dagens penningvärde). Mynten vägde sammanlagt 558 gram och enligt katalogen bestod fyndet av 643 hela mynt och 216 fragment.

Läs merKuva 1 pieni