Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishNationalmuseets samlingar


Finlands nationalmuseums arkeologiska, historiska, numismatiska och etnologiska samlingar har sitt ursprung i Åbo Akademis samlingar. I branden år 1827 förstördes alla samlingar med undantag av mynt- och medaljsamlingen. År 1828 flyttade universitetet till Helsingfors och insamlingsarbetet återupptogs.

År 1893 bildades Statens historiska museum genom en sammanslagning av flera olika samlingar och genom att underställa dem den tidigare grundade Arkeologiska kommissionen. Sedan Finland blivit självständigt blev museets officiella namn Finlands nationalmuseum.

Mera information:
- Historiska samlingar
- Etnologiska samlingar
- Myntkabinettet

Utöka nationalsamlingen

- Föremål till Finlands nationalmuseum genom donation, testamentsgåva, köp, inlösning eller deposition.


Föremål ur Nationalmuseets samlingar. Kollage: Raija Pirilä. Foto: Museiverket.

Månadens föremål - November 2017

Tropikhjälm


Havet är alltid nyckfullt, men dessutom har sjöfarten och sjöfarare ofta också varit de första att möta stormar orsakade av ekonomiska konjunkturer och internationella relationer. I synnerhet det sistnämnda fick även finländska sjömän lära sig den hårda vägen under andra världskriget, när obevekliga naturkrafter verkade blekna inför de förstörelsekrafter som människan släppt lös.

När världen steg för steg övergick i kaos skyddades handelsfartygen varken av sin civila status eller sin neutralitet. Faran kunde lura både under ytan (u-båtar) och i luften (militärflygplan) och när haven minerades och fartygsleder stängdes ströps sjötrafiken åt ytterligare. Allt som allt förlorade Finland 77 handelsfartyg i andra världskriget. Uppskattningarna om antalet sjömän som omkommit varierar från 279 till 343.

Läs mer
2 pieni