Kontakt

Olofsborg
57130 Nyslott
Tfn. 0295 33 6942
olavinlinna@kansallismuseo.fi

Olofsborg befinner sig på en kobbe i Kyrönsalmi-strömmen. Om du kommer västerifrån med bil lönar det sig att köra via Nyslotts handelstorg och passagerarhamnen varifrån det finns skyltning till Linnankatu och Olofsborg (Olavinlinna). Om du kommer österifrån kan du köra direkt från huvudväg nr 14 till Tottinkatu varifrån det finns skyltning till Linnankatu och Olofsborg.

På vintern finns det parkeringsplatser tätt intill borgen längs gatan Linnankatu. På sommaren finns det även platser t.ex. i parkeringshallen vid Tottinkatu.

Om somrarna (juni-augusti) påpekas det att resenärerna bör ta noga hänsyn till speciella trafikregleringar och trafikmärken.

Gatan Linnankatu leder till Olofsborg och längs den finns även andra besöksmål så som Saimens naturum och, Nyslotts museum i Riihisaari samt några butiker och kaféer.

Se platsen på kartan (Google Maps)