Kotiinpaluu8 small omarelmrabt
Komsio

Perspektiv på och information om den samiska kulturen

Fördjupa dig i den samiska kulturen och temana i utställningen Mäccmõš, maccâm, máhccan – hemkomsten (31.10.2021–27.2.2022). I detta avsnitt finns utställningstexterna på sex språk. Därtill har vi tillsammans med Samemuseet Siida samlat ihop material för skolor, daghem och alla som ämnet intresserar.

Läs texterna för utställningen Mäccmõš, maccâm, máhccan – hemkomsten

Med repatriation avses återställande av kulturarv till dess ursprungsland, rätta ägare eller deras arvingar. Den samiska samlingen som Finlands nationalmuseum har förfogat över har inlett sin hemfärd till Sápmi, tillbaka till det ställe dit samlingens arv hör. Med utställningen firar vi denna nationellt betydande repatriation eller återställande. Alla texter i utställningen finns tillgängliga på sex språk: skoltsamiska, enaresamiska och nordsamiska samt på finska, svenska och engelska.

Vill du få mer information om den samiska kulturen? Vi rekommenderar följande källor.

Webbplatsen Oktavuoha

Information om den samiska kulturen som Sametinget har samlat. Webbansvarig Sametinget. Sidan fins på finska och samiska.

Webbplatsen Kuati

Materialbank för småbarnspedagogik på samiska. Upprätthålls av Sametinget. Sidan fins på finska och samiska

Metodkortleken Dihtosis om den samiska kulturen

Den samiska kulturen kan behandlas på flera olika lektioner. Ämnet kan behandlas på lektioner i såväl samhällslära och historia som till exempel geografi, modersmål, musik eller handarbete. Du kan samla ihop ett paket av Dihtosis-materialen som är av lämplig längd och nivå för din grupp för att behandla ämnet. Producent Nuorten Akatemia & Sametinget

Materialpaketet om skoltsamernas historia

Med hjälp av materialpaketet kan du och din elevgrupp bekanta er med skoltsamernas historia. Upprätthålls av Finna Klassrum. Producent Samemuseet Siida.

Samemuseet Siidas utställningar på nätet

Utställningen Anarâš berättar om enaresamer
Utställningen Sää’mjie’llem berättar om skoltsamer
Utställningen Eatnanšaddu berättar om vilda växter som samerna använder

Filmen Eatnameamet (1 h 15 min)

Eatnameamet – Vår tysta kamp (Finland, 2021) är en dokumentarisk beskrivning av finska statens samepolitik, förlorandet av den samiska kulturen samt samernas kamp för sin existens. Filmen är ett nödrop för framtiden för EU:s enda urbefolkning – från samernas egen mun. Regissör Suvi West.