Tammiemi Yla

Historia

Villa Ekudden, som chefredaktör Amos Anderson donerade till staten 1940, har varit ämbetsbostad för presidenterna Risto Ryti (1940 - 1944), Gustaf Mannerheim (1944 - 1946) och Urho Kekkonen (1956 - 1981). Ekudden har varit skådeplats för många politiska förhandlingar och beslut. Speciellt under president Kekkonens 25-åriga ämbetstid blev namnet Ekudden rent av ett begrepp i det politiska livet och språkbruket i Finland. Efter president Kekkonens död blev Ekudden ett museum. Museet öppnade sina dörrar i december 1987.

Ekudden förevisas i den habitus villan hade under Kekkonens tid på 1970-talet. Genom guidade rundturer och föredrag får vi veta mer om Rytis, Mannerheims och Kekkonens presidenttid samt Finlands efterkrigstida historia. Till föremålen i hemmet hör en representativ kollektion finländsk konst och formgivning samt gåvor som president Kekkonen mottagit av utländska statsgäster. Om sommaren får besökarna också bese Ekuddens berömda bastu.