Besöksanvisning

Säkra lokaler och trygg plats

Ekuddens syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen.