Besöksanvisning

Anvisningar för ett säkert museibesök i Ekudden

Med anledning av coronaviruset har Finlands Nationalmuseums museer och slott under 2021 öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Vi följer myndigheternas riktlinjer gällande öppethållning och rekommendationer. Vi följer upp vid alla museer och slott huruvida tjänsten genomförs på ett säkert sätt och ändrar vid behov hur tjänsten drivs. I museilokalerna följs säkerhetsavstånd och man ombesörjer handhygien och städning ytterst noggrant.

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Ekuddens syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i lokalerna och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna.

Antalet besökare i Ekudden är begränsat. I museet får högst 20 besökare vistas samtidigt, varav 10 på nedre våningen och 10 på den övre. Museets personal ser till att begränsningen av antalet besökare följs och vi påminner besökarna om att hålla säkerhetsavståndet, bland annat med hjälp av skyltar.

Vid Ekuddens entré samt på andra våningen finns möjlighet att desinficera händerna. Vi har tagit ur bruk texthäftena som vanligen lånas ut och ersatt dem med QR-koder, som kunden kan skanna med sin egen mobila enhet.

I Ekudden kan inträdet begränsas till lokaler i vilka det är svårt eller omöjligt att vistas säkert, såsom små utrymmen och trånga passager. Av säkerhetsskäl kan inträdet till ett museum vara begränsat enbart till en ingång. I museets utrymmen eller på utställningarna kan det finnas en specifik vandringsriktning, som är märkt med skyltar.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Guidningar

Tills vidare ordnar vi inte några öppna guidningar för allmänheten, men våra kunniga guider finns på plats i våra utställningslokaler och svarar gärna på frågor. Vi ordnar guidningar mot beställning och under dessa guidningar undviker vi trånga utrymmen samt utnyttjar museets utomhusutrymmen så mycket som möjligt. Gruppstorlekarna är anpassade till museilokalerna.

Evenemang

Inga stora evenemang har planerats för Ekudden under sommaren 2021. För att möjliggöra en säker evenemangsupplevelse för besökarna är deltagarantalet vid eventuella evenemang för tillfället begränsat. En del av evenemangen kan förutsätta en anmälan i förväg. Om coronavirussituationen förändras, kan det hända att vi blir tvungna att inhibera evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutik och café

Ekuddens museibutik har öppet när museet är öppet. Likaså är caféet på Ekuddens gårdsplan öppet när museet är öppet. Kontrollera gärna närmare öppettider i informationen om museet. I caféet följs de anvisningar som statsrådet ger för restauranger.

Möten, fester, övriga tillställningar

Det är möjligt att arrangera möten, fester och övriga tillställningar inomhus och utomhus på begränsade områden i Ekudden. Vid bokningen av lokalerna följer vi eventuella gällande rekommendationer för begränsning av sammankomster. Arrangören för tillställningen måste ombesörja gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla mötes- och festlokaler samt vid lokalernas omedelbara närhet och på alla toaletter.

Ansiktsmask

Vi förutsätter användning av ansiktsmask av alla besökare äldre än 12 år i museets lokaler i enlighet med den lokala åldersgränsen. Vänligen ha vid behov med dig en egen ansiktsmask, eftersom vi inte delar ut ansiktsmasker till museibesökarna. Det går att köpa enskilt förpackade kirurgiska ansiktsmasker på våra museer.

Frisk till museet

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Ekudden följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och kommunernas regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Ekudden. Följ gärna museets webbplats, där finns alltid aktuell information.

Uppdaterad den 28e juni 2021