Tet 2 Onni Vesa

PRAO-praktik på Nationalmuseet

Är du intresserad av historia, berättelser och konst? Trivs du med människor, i en miljö med högt tempo, där du kan bes rengöra en vitrin eller guida en daghemsgrupp? Vill du bekanta dig med arbetslivet på Nationalmuseet?

Vi välkomnar elever i årskurserna åtta och nio att bekanta sig med arbetslivet på Nationalmuseet i november 2022 samt på vårterminen 2023. En PRAO-praktik på Nationalmuseet ger perspektiv på historien, nutiden och framtiden.

En PRAO-period på Nationalmuseet är en vecka lång. Vår arbetstid är i regel måndag till fredag kl. 9–15 – det är också möjligt att du får jobba på eftermiddagar vid museets vernissager eller evenemang för allmänheten.

Under arbetslivsorienteringsveckan på Nationalmuseet får du arbeta bland annat med kundservice, följa guidningar som biträdande guide, producera innehåll för museets kanaler i sociala medier samt bekanta dig med museets unika historiska samlingar. Vi erbjuder lunch på praktikdagarna.

Skicka din fritt formulerade ansökan till oss senast den 14 oktober 2022. Ange i din ansökan varför du vill avlägga din arbetspraktik just på Nationalmuseet och vilken den önskade praktikveckan är. Vi lottar ut PRAO-platserna bland dem som lämnat in en ansökan. Hösten 2022 tar vi mellan tre och sex praktikanter.

Ansökningar och ytterligare information: museopeda@kansallismuseo.fi