På egen hand på slottet

Öppet idag 10—17
18.9.2020 10:00

På Tavastehus slott kan du gå runt på egen hand mot entréavgiften. En nyhet hösten 2020 är att du kan bekanta dig närmare med Tavastehus slotts historia med hjälp av informationsskärmarna i huvudslottets olika rum.

Tio informationsskärmar har placerats ut i rummen i huvudslottet och med hjälp av dem kan du självständigt sätta dig in i slottets historia och användningen av lokalerna under olika tidsperioder. På samtliga tre våningar i huvudslottet finns en våningsspecifik pekskärm med information om användningen av våningen och förändringarna som gjorts. Våningsskärmarna finns i bottenvåningens medeltida bostadsrum samt på andra och tredje våningen i det norra tornet. Ytterligare sju informationsskärmar finns utplacerade i huvudslottets viktigaste rum. De innehåller information om lokalernas tidigare användningssyften och om alla de förändringar som de enligt undersökningar har genomgått.

Rumsskärmarna innehåller information om följande rum: restaurang Linnantupa på bottenvåningen, Livvakternas sal, Drottningkammaren, Konungasalen, Tupptornet, Riddarsalen samt det norra tornrummet på tredje våningen. I informationsskärmarnas ingresser har man samlat besökarnas vanligaste frågor om lokalen som man har strävat efter att besvara med hjälp av innehållet på skärmarna. Information om slottet och förändringarna av lokalerna förmedlas med hjälp av baskartor, nutida fotografier, rekonstruktionsritningar, textmaterial, fotografier från restaureringar samt annat arkivmaterial.

Med informationsskärmarna har man även velat svara på besökarnas önskemål om mer information på de vanligast förekommande språken. Innehållet på pekskärmarna har producerats på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska.

Arbetsgruppen för Tavastehus slotts informationsskärmar: Frida Ehrnsten, Carita Elko, Noora Huumo, Joni-Pekka Karjalainen, Terhi Kiskonen, Alex Kiviranta, Jouni Marjamäki, Lea Värtinen och Elina Väänänen.

Informationsskärmarnas planering och tekniska genomförande: Fantomatico Oy/Panu Heikkilä.