Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishOlofsborgs byggskedenOlavinlinna (34.5 MB)


Tredimensionell avbildning av Olofsborg

Den tredimensionella avbildningen skildrar borgens tre olika byggskeden: medeltiden, år 1730 och år 1799. Den visar konkret hur borgens yttre förändrades till exempel i takt med att försvaret utvecklades och man beredde sig på krig.

Avbildningen av Olofsborg åskådliggör också hur både svenskarna och ryssarna har satt sin prägel på borgen. Som utgångspunkt för avbildningarna har man använt gamla svenska och ryska ritningar, mätritningar, undersökningar och gamla fotografier. Till varje skede hör dock även upphovsmännens tolkning om hur borgen har sett ut.

Avbildningens äldsta del skildrar medeltiden. Svenskarna började bygga Olofsborg på sin oroliga östgräns år 1745. Borgen utgjorde bas för ungefär 150 soldater. Dess försvar grundade sig på senmedeltidens nyhet, runda, från muren utskjutande torn, varifrån man kunde beskjuta ett vitt område. Avbildningen av medeltiden är den som mest byggts utifrån upphovsmännens tolkningar, eftersom det finns mycket få källor från den tiden. Den medeltida borgen är också den som mest har förlorat sådana delar och drag som det inte mer går att tillförlitligt spåra och avbilda.

Avbildningen av år 1730 skildrar Olofsborg innan svenskarnas herravälde tog slut år 1743. Man reparerade de skador som borgen fått under Stora nordiska kriget och ett av de medeltida tornen hade rivits. Dessutom hade man på borgområdet byggt olika träbyggnader och träkonstruktioner, såsom bostäder och arbetslokaler på förborgens gård samt pålhinder i strandzonen och framför portarna för att förstärka försvaret.

Avbildningens sista skede belyser situationen år 1799, då de största ändringsarbetena under borgens ryska period, bastionlinjerna, hade slutförts. Borgen omarbetades och byggdes ut på många olika sätt: i dess östra del byggdes en ny Suvorovs förborg med vattenkanaler, tornen höjdes och huvudporten flyttades till den nya kurtinmuren. Dessutom ersattes träbyggnaderna från den svenska tiden med nya stenbyggnader.

Avbildningen gjordes av:

Museiverket/Minna Väisänen, Johanna Nordman och Päivi Hakanpää
Vuorio & Torkkel Computer Graphics/Ale Torkkel