Historia

Arkitekturbyrån Gesellius, Lindgren, Saarinen grundades år 1896, och fick genast från första början krävande planeringsarbeten. Arkitektbyrån fick redan 1898 internationell berömmelse, då de planerade den Finländska paviljongen till Paris världsutställning år 1900.

I Finland fick arkitekterna succé med sina offentliga byggnader så som försäkringsbolaget Pohjolas hus och Finlands Nationalmuseum. Och för bostads- och affärsbyggnader skapade byrån en helt ny stil, som idag ännu kan synas bäst på det s.k. Läkarnas hus på Fabiansgatan 17.

Till de första villorna so byrån planerade hordes Salomo Wuorios villa och Paloniemi herrgård. helhetskonstverk. Villa-arkitekturens höjdpunkter blev de helhetskonstverk som byrån planerade. Till dessa hörs både Hvitträsk och Suur-Merijokis herrgård.

Arkitekturbyrån upplöstes de facto vid årsskiftet 1904-05, men namnet användes ända till slutet av år 1905.

Hvitträsks faser

1901 Arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen köpte Marievik tomten vid Vitträsk sjöns strand. Sidobyggnaden eller ”lilla villan” blev färdig.

1903 Hvitträsks huvudbyggnad blev färdig. Eliel flyttade tillsammans med sin fru Mathilda till den södra flygeln. Lindgren, tillsammans med sin familj, flyttade till norra flygeln medan Gesellius bosatte sig i lilla villan.

1903-1905 Gesellius, Lindgrens och Saarinens bostad samt ateljé. Eliel och Mathilda skiljer sig. Bägge gifte sig pånytt den 6.3.1904; Eliel med Gesellius syster Loja, Mathilda med Gesellius. Famljen Lindgren flyttade tillbaka till Helsingfors 1905.

1905-1916 Gesellius och Saarinens bostad och ateljé. Paret Gesellius bor I norra flygeln.

1916-1923 Saarinens bostad och ateljé. Norra flygeln förstörs totalt I en brand den 18.7.1922. Familjen Saarinen flyttar över till Förenta staterna år 1923.

1923-1949 Saarinens sommarbostad. Enligt Eero saarinens planer byggdes en ny byggnad på den förstörda norra flygeln mellan åren 1929-1936. Johannes och Rita Öhqvist tar hand om Hvitträsk året runt.

1949-1968 Anelma och Rainer Vuorios representationsbostad. Familjen Saarinen sålde Hvitträsk till paret Vuorio sommaren 1949. Paret Vuorio går i konkurs och Hvitträsk flyttas över till Kansallis-Osake-Pankkis ägo 1968.

1968-1969 Gerda och Salomo Wuorios stiftelse köper Hvitträsk av Kansallis-Osake-Pankki. Lösegendomen säljs bort via auktion. Huvudbyggnaden restaureras till ett museum, lilla villan till ett kafé och en restaurang, norra flygeln öppnas senare som ett hotell.

1971 Gerda och Salomo Wuorios stiftelse, som tog hand om och ägde byggnaden, öppnar muséet för publiken.

1981 Finska staten köper Hvitträsk. Undervisningsministeriet och Hvitträsk-stiftelsen tar hand om muséet.

1996 Renoverings- och restaureringsarbetet börjar I muséet enligt inredningsarkitekten Markku Norsis planer. Museiverket var med som rådgivande expert.

1997-1998 Muséets trädgårdar restaureras enligt landskapsarkitekten Gretel Hemgårds planer.

1999 Under hösten stängs muséet för reparerings arbete.

2000 Hvitträsk flyttades över till Museiverket och öppnades åter för publiken I maj 2000 efter en grundläggande renovering.

2002 Norra flygeln renoveras till ett seminarie- och mötesutrymme.