Undervisning

Det nationalromantiska Hvitträsk, byggt år 1903 av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen, önskar alla skolelever välkomna för att bekanta sig med arkitektur och konsthantverk. Museet berättar levande och konkret om svunna tiders konstnärsliv och arkitektur som en konstnärlig helhet. Museibesök kompletterar skolundervisning i läroämnen som t.ex. historia, konst och kultur, och ger mervärde även i textilhandarbete, tekniskt handarbete och hemkunskap.

Lärarna och deras grupper kan besöka museet på egen hand eller beställa en avgiftbelangd visning. Ifall man besöker museet på egen hand, finns det tilläggsmaterial på internetsidorna. Museipersonalen ger gärna mera information och planerar museibesöket tillsammans med lärarna.

Visningars prislista

Kontakt oss

tfn. 0295 33 6951
hvittrask@kansallismuseo.fi


ABC för ett lyckat museibesök

  • Då man planerar museibesöket lönar det sig att bekanta sig med webbsidorna på förhand och välja de delar som man vill ta en titt på under besöket. I museet finns även ständigt andra besökare, som man är skyldig att ta hänsyn till.
  • Läraren bör följa med sina elevers arbete i museet. Läraren har alltid ansvar för sin grupp även under guidade visningar.
  • Man får inte vidröra föremålen. Alla föremålen i museet är värdefulla och det är meningen att de skall bevaras också för kommande släktled. Rör er lugnt, tag hänsyn till dina klasskamrater och andra museibesökare. Din mobiltelefon skall vara i ljudlöst läge.
  • För att garantera säkerheten för besökarna och föremålen, bör ryggsäckar, stora väskor, mellanmål och drycker samt t.ex. regnskydd lämnas i garderoben eller i förvaringsboxarna.