Besöksanvisning

Säkra lokaler och trygg plats

Hvitträsks syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal.

Besökarna ges möjlighet att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen, men vid behov även vid andra platser


Gällande Hvitträsk följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och Tavastehus stads regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Hvitträsk. Följ gärna Hvitträsks webbplats, där du hittar aktuell information.

Uppdaterad den andra maj 2022