Besöksanvisning

Anvisningar för ett säkert museibesök i Hvitträsk

Med anledning av coronaviruset har Finlands Nationalmuseums museer och slott under 2021 öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Vi följer myndigheternas riktlinjer gällande öppethållning och rekommendationer. Vi följer upp vid alla museer och slott huruvida tjänsten genomförs på ett säkert sätt och ändrar vid behov hur tjänsten drivs. I museilokalerna följs säkerhetsavstånd och man ombesörjer handhygien och städning ytterst noggrant. Museerna kan ha restriktioner gällande antalet besökare

Säkra lokaler och säkerhetsavstånd

Hvitträsks syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. Effektiviserad städning utförs i Hvitträsks lokaler och de används selektivt och graderat. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal. Vi följer både antalet besökare som anländer till museibyggnaden och antalet användare i de enskilda lokalerna. Kundtjänstpersonalen påminner vid behov besökarna om att följa säkerhetsavstånden.

Besökarna ges möjlighet att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen, men vid behov även vid andra platser.

I Hvitträsk kan inträdet begränsas till lokaler i vilka det är svårt eller omöjligt att vistas säkert, såsom små utrymmen och trånga passager. Av säkerhetsskäl kan inträdet till ett museum vara begränsat enbart till en ingång. I museets utrymmen eller på utställningarna kan det finnas en specifik vandringsriktning, som är märkt med skyltar.

För att kunna trygga ett säkert besök har antalet besökare inomhus i Hvitträsk begränsats. Inne i museet får högst 20 besökare vistas samtidigt, varav 14 på nedre våningen och 6 på den övre. Vi påminner besökarna om att följa säkerhetsavstånden bland annat med hjälp av skyltar. Vid museets entré samt på andra våningen finns möjlighet att desinficera händerna.

För att trygga ett säkert besök ber vi alla besökare att följa ruttanvisningarna och kundtjänstpersonalens anvisningar. Vi har stängt det så kallade tecknarrummet tills vidare, eftersom det är så trångt. Det är dock möjligt att titta in i lokalen utifrån.

Vi rekommenderar kortbetalning. Vi tar dock emot även kontanter såväl i museibutikerna som i restaurangerna och biljettförsäljningen.

Guidningar

Tills vidare ordnar vi inte några öppna guidningar för allmänheten, men våra kunniga guider finns på plats i våra utställningslokaler och svarar gärna på frågor. Vi ordnar guidningar som bokas i förväg. Under dessa guidningar undviker vi trånga utrymmen och utnyttjar museets utrymmen utomhus så mycket som möjligt. Gruppstorlekarna är anpassade till museilokalerna.

Evenemang

Med anledning av coronarestriktionerna har Hvitträsk inga aktuella planer på att ordna stora evenemang under sommaren 2021. Om det ändå visar sig att vi senare under sommaren kan ordna evenemang, kan det hända att vi måste begränsa antalet besökare för att kunna trygga ett säkert evenemang. En del av evenemangen kan förutsätta en anmälan i förväg. Om coronavirussituationen förändras, kan det hända att vi blir tvungna att inhibera evenemang även med kort varsel. Kontrollera alltid närmare information på museets webbplats.

Museibutiker och museirestauranger

Hvitträsks museibutik har alltid öppet när museet är öppet. Städningen i butiken är effektiviserad och säkerhetsavstånden beaktas.

Caféet i museets trädgård är öppet när museet är öppet. I museicaféet följs de anvisningar som statsrådet ger för restauranger.

Möten, fester, övriga tillställningar

Det är möjligt att arrangera evenemang inomhus och utomhus på begränsade områden i Hvitträsk. Vid bokningen av lokalerna följer vi eventuella gällande rekommendationer för begränsning av sammankomster. Arrangören för tillställningen måste ombesörja gästernas säkerhet så att tillräckliga säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien genomförs. Handdesinficeringsmedel finns till förfogande i alla våra mötes- och festlokaler samt i lokalernas omedelbara närhet och på alla toaletter.

Ansiktsmask

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask för alla besökare äldre än 12 år i museets lokaler i enlighet med den lokala åldersgränsen. Vänligen ha vid behov med dig en egen ansiktsmask, eftersom vi inte delar ut ansiktsmasker till museibesökarna. Det går att köpa enskilt förpackade kirurgiska ansiktsmasker på våra museer.

Frisk till museet

Välkommen frisk till museet! Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gällande Hvitträsk följer Finlands nationalmuseum statsrådets, ministeriernas, Institutets för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverkets i Södra Finland och Tavastehus stads regionala och lokala anvisningar.

I led med att coronasituationen förändras, kan det hända att vi måste inhibera tillställningar, begränsa antalet besökare eller stänga våra tjänster i Hvitträsk. Följ gärna Hvitträsks webbplats, där du hittar aktuell information.

Uppdaterad den 28e juni 2021