Besöksanvisning

Säkra lokaler och trygg plats

Hvitträsks syfte är att kunna erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg plats för både museibesökare och personalen under såväl normala som exceptionella omständigheter. I museilokalerna ser vi till att besökarna har möjlighet att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd såväl till varandra som till vår personal.

Besökarna ges möjlighet att desinficera sina händer vid ingången och biljettförsäljningen.