Åtkomlighet

Biljettförsäljning
Biljettförsäljningen finns på gatunivå i museets entré. Tfn 0295 33 6951. Den som kommer utifrån måste gå uppför tre trappsteg och sedan nedför två. Den som använder rullstol behöver två personer som lyfthjälp.

Rullstol
I museet finns många trappor, och det finns ingen hiss i byggnaden. Det är svårt att ta sig fram med rullstol. Rummen på gatunivå är delvis tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar, men två starka medhjälpare behövs. När du planerar ett besök på museet kan du gärna ringa oss, så berättar vi mer (tfn 0295 33 6951).

Garderob
Den avgiftsfria garderoben finns intill museets huvudingång.

Guidningar
Guidningarna kan även anpassas för specialgrupper. Mer information på tfn 0295 33 6951.

Kafé och restaurang
På gården finns ett café, som är tillgängligt via en ramp.
Lilla villans restaurant och café är under grundreparation.

Museibutik
Museibutiken finns på gatunivå i anslutning till biljettförsäljningen. Den som kommer utifrån måste gå uppför tre trappsteg och sedan nedför två. Den som använder rullstol behöver två personer som lyfthjälp.

Toalett
Toaletter för besökare finns på första våningen nära biljettförsäljningen.

Byggnaden, där handikappanpassad toalett finns, är under grundreparation.

Hundar
Ledar- och assistenthundar är välkomna.