0 Louhisaari 009

Bekanta dig med Villnäs via DVD-film

Villnäs herrgårdsslott var Finlands pilotprojekt i ett internationellt projekt, som leddes av Museiverket och där målet var att utveckla tillgängligheten till kulturprojekt. En DVD-film har spelats in om Villnäs herrgårdsslott. Genom att se filmen kan även de personer, som inte kan röra sig på andra ställen än i första våningen, bekanta sig med slottet som byggts på 1600-talet och som saknar hiss.


Filmen kan ses i frustugan i första våningen på Villnäs. Hit kan man obehindrat komma in.

Filmens struktur är klar och innehållet kräver inte att man har tidigare kunskaper om Villnäs eller om dess historia. Vid inspelningen och ljudsättningen har man också tagit hänsyn till personer med syn- eller hörselproblem. DVD-menyerna har planerats så att de är lätta att använda. I filmen talas finska, svenska och engelska och textningen är också på dessa språk.

I filmen tar man också en titt på källaren och går upp på vinden, vilket inte är möjligt för museibesökare. Man får också se Villnäs parken och flygelbyggnaderna. Här får alla fördjupad information som är speciellt nyttig för de besökare som inte annars maximalt kan njuta av museet.