Visningar

Huvudbyggnadens våningar kan man besöka utan guide. Sidobyggnaderna, parken och Kalmska örtagården kan man även besöka självständigt.


Visningar för allmänheten
Kort introduktion på gården ingår i museibiljettens pris. För grupper måste visning reserveras på förhand.

Kort introduktion ute på gården, ca 15 min.
- På finska dagligen kl. 10, 11, 13, 14, 15 ja 16.
- På engelska onsdagar och lördagar kl. 15.
- På svenska måndagar kl. 15.

Guidade visningar innomhus på finska dagligen kl. 13:30. Tilläggspris för visning innomhus 3 €.

Gruppstorleken för alla guidade visningar innomhus är högst 20 personer.

Guidningarna för allmänheten tar plats på gården utanför huvudingången. I slottets våningar finns diskussionsguider.

Grupper
För grupper måste guidade visningar bokas på förhand. Endast ett språk / guide.

Avgifter för guidade visningar:
Visning, 40 minuter 75 € + entréavgift 8 €/person
Visning utanför öppethållningstider 105 € + entréavgift 8 €/person

Öppningsavgift om gruppen har egen guide 75 € + entréavgift 8 €/person

Bokningar: tfn 0295 33 6971

Reservationer tas även emot via e-post louhisaari@kansallismuseo.fi

Reservera 1,5 timmar för gruppbesök (busslast).

Kalmiska örtagården på Villnäs
Museiträdgården är planerad i Pehr Kalms 1700-tals anda enligt upplysningstidens ideal. Huvudbyggnaden vid Villnäs slott är från 1655 och där har ända från början funnits en örtagård. Man vet att det under 1600- och 1700-talen fanns en örtagård, sparrisbänkar samt vin- och krusbärsbuskar i parken.

Guidade visningar för grupper i den Kalmiska örtagården bör bokas på förhand. Visningen kostar 75,00 €. Ingen inträdesavgift, guidningen på slottet måste bokas separat.
Mera information: tfn 0295 33 6971

Annulleringar
Annullering av bokade visningar bör göras minst 2 vardagar före visningen, för visningar som avbeställs senare faktureras avgiften för visningen.

Vid plötsliga sjukdomsfall kan annulleringen av en barngrupp göras ännu föregående dag eller senast samma dag genom att ringa tfn 0295 33 6971 eller genom att sicka e-post till louhisaari@kansallismuseo.fi

Betalning och fakturering
Betalning i museets kassa innan visningen börjar. Betalningsmedel: kontant, bankkort, kreditkort, Visa Electron och faktura.

Som betalningsmedel faktura: ta med faktureringsadress och företags- eller organisationsnummer (FO-nummer) / personbeteckning. Räkningen kommer till den angivna adressen i efterhand. Inget faktureringstillägg.

Visningars moms är 24 % (inkl. i priset)