Trädgården och parken

Det finns en fruktträdgård och en kalmsk örtagård på Villnäs. Museiträdgården är planerad i Pehr Kalms 1700-tals anda enligt upplysningstidens ideal.

Emedan havet ännu under 1600- och 1700-talen nådde nästan ända upp till karaktärsbyggnadens stenfot, torde den nödvändiga örtagården ha legat på nord- eller östsidan. Om detta har emellertid inga säkra uppgifter bevarats.

I hyreskontraktet 1790, som uppgjordes med trädgårdsmästare Tomas Grönlund, omnämns bl.a. en "vacker häck" samt vin- och krusbärsbuskar och sparrisbänkar.

Under den trädgårdsintresserade grevinnan Wendla Sofia Mannerheims tid planterades troligen björkallén, som leder till kyrkan, och kring herrgården anlade man en s.k. engelsk landskapspark med dammar och promenadvägar som följde terrängen. En sådan väg sträckte sig över Kvarnbacken ända till den s.k. Paradisbacken. Paviljongen vid stranden byggdes 1825 efter A.F.Granstedts ritningar som badhus.

Parken nyanlades 1874 efter planering av Paludan & Stenius trädgårdsbyrå. Huvuddelen av den nuvarande parken, bl.a. grå- och balsampopplarna och fruktträdgården, är från denna tid.


Den kalmiska örtagården på Villnäs
Museiträdgården är planerad i Pehr Kalms 1700-tals anda enligt upplysningstidens ideal. Huvudbyggnaden vid Villnäs slott är från 1655 och där har ända från början funnits en nyttoträdgård. Man vet att det under 1600- och 1700-talen fanns en kryddträdgård, sparrisbänkar samt vin- och krusbärsbuskar i parken.