Nationalmuseets dialoger fortsätter

Museer

Vem är vi, varifrån kommer vi – vart är vi på väg? Vad gjorde du i morse, var växte du upp, har du haft någon omvälvande upplevelse i ditt liv? Kom med för att samtala om vad som är viktigt i livet och samtidigt påverka hur Nationalmuseet ser ut år 2027.

Våren 2023 ordnar Nationalmuseet dialoger, det vill säga diskussionstillfällen i små grupper, där människor möts genom samtal. Via samtal ökar förståelsen för olika kulturer, identiteter och historien ur olika perspektiv. Dialogerna ger deltagarna möjlighet att lyfta fram sina synpunkter och bli hörda.

Dialogerna ingår i Nationalmuseets arbete för att förnya sin verksamhetsmodell, och syftet med dem är att stärka en konstruktiv samtalskultur. Med hjälp av dialogerna får vi på museet en bättre förståelse av kundernas många olika slags behov. Utifrån denna förståelse bygger vi framtidens Nationalmuseum.

Den museihelhet som Nationalmuseets tillbyggnad, den historiska huvudbyggnaden och gårdsparken bildar öppnas för allmänheten år 2027.

Vi ordnar också en tvåspråkig dialog, där deltagarna kan välja om de pratar finska eller svenska.

Konfidentiellt och tryggt

Dialogerna baserar sig på diskussionsmetoden Dialogpaus, som tagits fram av Sitra. Dialogerna ger deltagarna upplevelser av att bli hörda och av delaktighet samt ger dem möjlighet att lyfta fram sina synpunkter. Dialogen uppstår i ögonblicket; man behöver inte förbereda sig för den i förväg. Man diskuterar utifrån sina egna erfarenheter. Samtalen är konfidentiella och omfattas av principerna för tryggare rum. Målet är inte att hitta lösningar eller bli eniga.

Samtalen spelas in för transkribering. Allt som hänvisar till en person raderas från inspelningarna, och deltagarna ges möjlighet att läsa igenom texten innan vi använder den i vårt utvecklingsarbete.

Dialogerna ordnas i Ateljén på andra våningen i Nationalmuseet (Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors).

Fredag 26.5.
I samarbete med Svenska Kulturfonden

kl. 13–15 suomeksi och på svenska

Vi bjuder på kaffe.

Vi skickar närmare ankomstanvisningar till deltagarna i god tid före respektive tillfälle.

Anmälan är bindande.

Anmäl dig via denna länk till det tillfälle som passar dig.

Mer information per e-post: museopeda@kansallismuseo.fi