2020 Km Inkerilaiset

Ingermanländarna –
de glömda finnarna

Öppet idag 11—18
24.1.2020 11:00 — 26.7.2020 18:00

24.1–26.7.2020. Ingermanländarna – de glömda finnarna berättar om identitet och betydelsen av ett kollektivt minne. Upphovsmän: Lea Pakkanen, Meeri Koutaniemi och Santeri Pakkanen.

Den finskspråkiga befolkning som under den svenska tiden hade bosatt sig i Ingermanland, det vill säga området kring nuvarande Sankt Petersburg, utsattes för etnisk rensning i Stalins Sovjetunionen. Fördrivningar, avrättningar och fångläger samt förbud mot det finska språket och den lutherska tron tömde de nästan 140 000 finskspråkiga ingermanländarnas byar och utplånade deras kultur. Under slutet av fortsättningskriget flyttades över 63 000 ingermanländare från Ingermanland, som blivit ett krigsområde, till Finland. I samband med ingermanländarnas återkomst till Sovjetunionen efter fredsslutet återupptogs förföljelserna. I början av 1990-talet gav Mauno Koivisto ingermanländarna möjlighet att komma till Finland som återflyttare. Över 30 000 tog chansen.

De upplevelser av våld, flykt och rädsla som fåordigt förts vidare från generation till generation har blivit en del av den ingermanländska identitetens kärna. Samtidigt har i synnerhet de ungas medvetenhet om den egna folkgruppens historia tunnats ut, eftersom berättelserna om ingermanländarnas historia har trängts undan av den nationella historieskrivningen i såväl Finland som Ryssland. Få vet vad som egentligen hände ingermanländarna.

I utställningen Ingermanländarna – de glömda finnarna ställs porträtt av ingermanländare i olika åldrar och deras tankar om det förflutna, nutiden och framtiden i dialog med dokumentära fotografier från fångläger, tömda ingermanländska byar och de karga marker i Sibirien dit många ingermanländare förvisades. Föremål och dokument ur arkiv och ingermanländska familjers gömmor materialiserar historien i vår tid. Upphovsmännens personliga och dokumentariska grepp speglar lagren i ingermanländarnas minnen mot det mänskliga behovet att känna sin historia och bli hörd.

Ingermanländarna – de glömda finnarna berättar om identitet och betydelsen av ett kollektivt minne.

Manus: Lea Pakkanen och Santeri Pakkanen
Fotografier: Meeri Koutaniemi
Verk: Lea Pakkanen och Meeri Koutaniemi

Ladda ned här utställningshäftet för Ingermanländarna – de glömda finnarna. I häftet ingår utställningens alla texter.

Ingermanländarna – de glömda finnarna
24.1–26.7.2020
Nationalmuseet, popup-lokal, 1 vån.
Fritt inträde