Km Tunteitajamuistoja 2000X1000Px

Känslor och minnen ur Rolando och Siv Pieraccinis samling Stora finländare

Öppet idag 11—18
30.8.2019 00:00 — 27.11.2019 00:00

30.8–27.11.2019. Brev, manuskript, böcker och fotografier med dedikationer skapar livets väv där det privata och samhälleliga möts.

Stora finländare är en betydande samling som Rolando och Siv Pieraccini donerat till Finlands nationalmuseum. Den innehåller cirka 7000 enskilda dokument från 400 års tid. I Nationalmuseets popuplokal visas cirka 450 dokument som anknyter till inflytelserika personer i Finlands områden.

Utställningen återger utvalda berättelser och gör tolkningar. Den studerar människan i korsningar mellan kulturer och samlingens dokument berättar om människolivets väv, vändpunkter, kärlek och död. Framlagt ligger infanterigeneral Anders Edvard Ramsays korrespondens från S:t Petersburg till sin trolovade Constance Vilhelmina Reuterskiöld och den unge J. K. Paasikivis korrespondens med Anna Forsman. Bland diktmanuskripten finns bland annat L. Onervas melankoliska texter från 1940-talet. I utställningens centrum kretsar även arbetet och människan som samhällsaktör. Samlingen innehåller ovanligt mycket material om Finlands marskalk C. G. E. Mannerheim som utställningen visar plock på. Om beundran och samlingskulturen berättar flertalet signerade fotografier av skådespelare, balettdansare, idrottare och operasångare.

Stora finländare är en exceptionell samling på vilken Rolando Pieraccini har dedikerat tiotals år av sitt liv.Rolando Peraccini är konstens och litteraturens mångsysslare, förläggare, bibliofil, samlare och mecenat. Pieraccini, som föddes i Italien och flyttande till Finland 1975, har donerat omfattande konstsamlingar till museer i Finland och utomlands.

Det är fritt inträde till utställningen Känslor och minnen i popuplokalen.