Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishKurssi


Av de 20 byggnader som förr hörde till Kurssi gården i Salmi by i Kuortane har endast mangårdsbyggnaden som byggdes år 1825 flyttats till museet. Kurssi gård ägdes av samma släkt från slutet av 1700-talet. Som mest bodde det på gården i slutet av 1800-talet 13-15 personer: husbonden och husmodern, den gamla husbonden och husmodern, en faster, fyra barn samt ett par tre drängar och lika många pigor.

I ena ändan av boningshuset på Kurssi finns en stor, hög stuga. Stugan var husets viktigaste rum. Där lagade man mat och bakade bröd. Man åt och sov också där. Husets andra ända är byggt i två våningar. I den nedre våningen finns förutom farstun en stugkammare, där husbondefolket sov, en framstuga, dvs. en kammare, som var ett slags extra rum, samt en ouppvärmd mjölkkammare. I övre våningen finns en vindsstuga, där bl.a. det gamla paret som levde som sytningar bodde, vindsstugans kammare och vindskammaren, där gårdens döttrar bodde.

För att komplettera huvudbyggnaden från Kurssi gård fördes portbyggnaden från Sippola gård i Ruona by i Kuortane till Fölisön. På Kurssi gård har det funnits en liknande portbyggnad. Förr gick man alltid genom porten när man kom till Kurssi. Portbyggnaden rymmer bl.a. en beboelig ouppvärmd loftstuga och ovanför den finns ett loft, där döttrarna vistades. Loftet var vackert klätt med textilier som var avsedda att fungera som hemgift.
kurssi09