Mökki Museovirasto
I och med sommarstugan kommer friluftsmuseet att som första museum i Finland visa finländsk sommarstugekultur med en permanent sommarstuga och tillhörande gårdsplan. Foto: Museiverket

Nu söker vi sommarstugan till Fölisö friluftsmuseum

Museer

Den finländska sommarstugekulturen är ett levande kulturarv som är viktigt för finländarna. Från och med 2026 kommer den finländska sommarstugekulturen att vara en del av Fölisö friluftsmuseum som är ett av Finlands nationalmuseums objekt. Sommarstugan söks genom ett öppet ansökningsförfarande under sommaren och hösten.

Fölisö friluftsmuseum som anlades som folkpark på 1880-talet sträcker sig över en tredjedel av Fölisöns yta. De 88 byggnaderna på museiområdet har förts till Helsingfors från olika delar av Finland och de representerar finländsk byggnads- och boendekultur från 1600-talet till 1900-talet. Öns härliga miljö och fridfulla natur är ett lockande utflyktsmål för besökarna.

I och med sommarstugan kommer friluftsmuseet att som första museum i Finland visa finländsk sommarstugekultur med en permanent sommarstuga och tillhörande gårdsplan. Det är efter en paus på hela 40 år som Finlands största friluftsmuseum beläget på Fölisön kommer att få en ny byggnadsenhet.
Så gott som varje finländare har upplevt sommarstugan – vare sig det rör sig om en egen, släktens eller vännernas – och den är ett levande kulturarv som finländarna omfattar med värme. Under pandemin har sommarstugan blivit alltmer populär.

“Tidpunkten för att bevara och presentera den här företeelsen i en museikontext kunde knappast vara mer välfunnen. Tanken att få presentera sommarstugekulturen för stadsbor och turister värmer särskilt, i synnerhet om de på sin semester inte har tid att bege sig till landet eller uppleva det finländska sommarstugelivet”, säger Mikko Teräsvirta, intendent för Fölisön på Finlands nationalmuseum.

Sökandet efter sommarstugan startar


Enheten som visar den finländska sommarstugan med gårdsplan och byggnader är avsedd att öppna 2026. En sommarstuga till Fölisön söks nu i ett öppet ansökningsförfarande. Sommarstugan väljs ut hösten 2021, så att vi kan inleda planeringen i slutet av året. Sommarstugan flyttas till Fölisön på våren 2024 och införlivas samtidigt i museets byggnadssamling.

Till Fölisön söker vi en vanlig finländsk sommarstuga, som byggts efter kriget som fritidsbostad och som har varit i bruk fram till de senaste åren.

“Vi är intresserade av en sommarstuga som har använts och levts i. Byggnadssättet är inte av betydelse, men sommarstugan får gärna bära med sig berättelser och minnen från den tid den varit i bruk. Det kan till exempel vara en stuga som av någon anledning blivit överflödig, som fått lämna plats åt en ny sommarstuga, och som nu skulle kunna få ett nytt liv på friluftsmuseet. Stämningen i sommarstugan och dess berättelser följer med i flytten till strandtomten på Fölisön och blir en källa till glädje och inspiration för museibesökarna”, beskriver Teräsvirta.

Ansökan kan göras på webblanketten och skickas per post eller e-post fram till 1.10.2021.

Webbsidan här: https://www.kansallismuseo.fi/...