Musko Visuals Topi Leikas 00646

Nationalmuseet, Ekudden och Tavastehus slott hålls stängda på grund av den allmänna coronavirussituationen

Museer

Med anledning av de kraftiga begränsningsåtgärder som tagits i bruk är museerna Nationalmuseum och Ekudden i Helsingfors och Tavastehus slot stängdt ända till den 28 februari.

På Finlands sjöhistoriska museum begränsas antal besökare sine får vistas på museet samtidigt till 10 personer. Finlands Nationalmuseums övriga museer är annars bara öppna under sommarsäsongen.

Då Nationalmuseum, Ekudden och Tavastehus slott är stängda ställs även alla guidningar och lokalbokningar in. Evenemangsprogrammet är inställt sedan tidigare. Finlands nationalmuseum kommer att kontakta beställarna för ombokningar. På samma sätt flyttas tidpunkterna för avtalade besök på samlings- och konserveringscentret i Vanda fram.

Kundtjänst på Finlands nationalmuseum nås som vanligt per e-post och telefon under stängningen.

I sina rekommendationer och bestämmelser följer Finlands nationalmuseum myndigheternas riktlinjer.