Musko Visuals Topi Leikas 00646

Nationalmuseet, Ekudden och Tavastehus slott hålls stängda på grund av den allmänna coronavirussituationen

Museer

Med anledning av de kraftiga begränsningsåtgärder är museerna Nationalmuseum och Ekudden i Helsingfors stängda t.o.m. den 10e jan. 2021. Tavastehus slott är stägt t.o.m. den 7e jan 2021.

På Finlands sjöhistoriska museum begränsas antal besökare sine får vistas på museet samtidigt till 10 personer under tidsperioden den 2a och den 22 december 2020. Finlands Nationalmuseums övriga museer är annars bara öppna under sommarsäsongen.

Då Nationalmuseum, Ekudden och Tavastehus slott är stängda ställs även alla guidningar och lokalbokningar in. Evenemangsprogrammet är inställt sedan tidigare. Finlands nationalmuseum kommer att kontakta beställarna för ombokningar. På samma sätt flyttas tidpunkterna för avtalade besök på samlings- och konserveringscentret i Vanda fram.

Kundtjänst på Finlands nationalmuseum nås som vanligt per e-post och telefon under stängningen.

I sina rekommendationer och bestämmelser följer Finlands nationalmuseum myndigheternas riktlinjer.