Idensalmi prästgård på Fölisön öppnar för allmänheten efter restaureringen

Museer

Idensalmi prästgård som finns i friluftsmuseet på Fölisön öppnar för allmänheten efter restaureringen. Utgångspunkterna för planeringen av restaureringen var dels en bevarande restaurering och dels även att förbättra prästgårdens användbarhet och tillgänglighet. I juni öppnas i prästgården ett allaktivitetsrum, en museibutik och husets trädgård. Vad gäller möblerna ska de sista arbetena med interiören färdigställas under slutet av året.

Sett utifrån är restaureringens synligaste del byggandet av verandorna efter förebilderna från 1800-talet. På så sätt har prästgården återfått en del av det utseende som den hade på sin tid i Idensalmi. Man har även målat fasaden och fönsterbågarna.

I restaureringen av interiören är de funktionella förändringarna betydande, men trots dem försökte man bevara det gamla utseendet i rummen. I fortsättningen kommer det att ordnas verkstäder och annat program som friluftsmuseets arrangerar i den tillgängliga prästgården, och dess salar kan hyras för konferenser och fester. I byggnaden finns även friluftsmuseets butik. Ett av rummen har inretts som biskopskammare, precis som det var när prästgården stod i Idensalmi.

Prästgårdens trädgård har under sommaren fått ett nytt liv som formträdgård, vars växter har valts omsorgsfullt efter förebilder från 1700-talet. I anslutning till trädgården ska också en pergola byggas.

Prästgården i Idensalmi landskommun byggdes av den kände kyrkobyggaren Simon Silvén 1797‒98. Det ursprungliga huset hade sex rum, kök och hall. På 1800-talet byggde man till lägre flyglar i varsin ända av huset. Till Fölisön flyttades prästgårdens ursprungliga timmerstomme i slutet av 1960-talet.

Ytterligare information
Om restaureringen av Idensalmi prästgård
: specialexpert Päivi Eronen, Museiverket, paivi.eronen@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6139
Om verksamheten vid Fölisö friluftsmuseum:
intendent Mikko Teräsvirta, Nationalmuseet, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 63 74


Pressbilder
 

FÖLISÖ FRILUFTSMUSEUM
Fölisön, 00250 Helsingfors
Öppet 15.5‒31.5 och 1.9‒15.9 mån-fre kl. 9‒15, lör-sön kl. 11‒17
1.6‒31.8 mån-sön kl. 11‒17
Museet är stängt 22.6 på grund av midsommarfesten. 
Kansliet på friluftsmuseet, tfn 0295 33 6912, seurasaari@kansallismuseo.fi 
www.kansallismuseo.fi