2021 KM isa ja poika

AVSLUTAD: Far och son – Fotografier av Sami Parkkinen

Öppet idag 11—18
14.5.2021 11:00 — 5.9.2021 18:00

Barnets värld är full av möjligheter, frihet, glädje och lek. När fotograf Sami Parkkinen blev far, blev han intresserad av barnets sätt att uppleva världen omkring sig. I sonens uppväxt framhävs barnets sårbarhet och kreativitet samt faderns stolthet och samtidigt nostalgi över hur kort barndomen är.

Utställningen beskriver barnets värld, som vuxna lätt ser som halvfärdig men som barnet hela tiden upplever som färdig. Barnet växer upp, utvecklar och förändrar sig, närmar sig vuxnas värld. De vuxnas uppgift är att låta barnet erfara barndomen.

Fotograf Sami Parkkinen började fotografera sin son Arvi då han föddes 2012. Att observera ett barns värld med fotografier förmedlar känslor och upplevelser som är universella men ändå personliga. Under åren har fotograferingen utvecklats till ett gemensamt konstprojekt mellan far och son.

Som far till ett 8-årigt barn säger Sami Parkkinen att han starkt upplever hoten mot mänskligheten och miljön och tar ställning till dem. Han stannar dock inte kvar och pekar på problemområdena, utan vill skapa hopp för en bättre värld.

Att oroa sig för barnet är en del av föräldraskapet, men det är också den andra ytterligheten: glädje, kärlek, bekymmerslöshet och lek. Leken är barndomens superkraft, från vilken också verken i Parkkinens konstprojekt föddes. På de tidigaste fotografierna i serien är barnet inte medveten om kameran, men när han bli äldre växer Arvi till en aktiv deltagare, och arbetena skapas tillsammans med honom. Verken är ofta baserade på en lek som Arvi hittat på, som senare presenterades igen framför kameran.

Utställningen innehåller cirka 50 verk från åtta års tid, de nyaste är från 2020. Jämte fotografierna kan man se skulpturer och två videoverk.

Sami Parkkinen (f. 1974) är en finländsk fotokonstnär, som med sina fotografier och skulpturer som utnyttjar fotografi, studerar människans uppväxt, medvetenhetsutveckling, förhållande till naturen, och samhällets förmåga att förändra sitt tillvägagångssätt. Sami Parkkinens verk har varit utställda i flera gallerier och museer i Finland och utomlands. Parkkinens verk finns också i finska statens samt Finlands fotografiska museets samlingar.

Köp biljetter på webshop

Nationalmuseet är öppet igen för allmänheten. Endast genom att köpa biljetten på förhand säkerställer du ditt besök vid museet vid den önskade tidpunkten. Museet har vanliga öppettider, men säkerhetsåtgärder p.g.a. coronaviruset kan påverka tjänster på Nationalmuseum.