2021 KM toistamaata

Annanland

Under seklen berättades för finländarna att Finlands historia började när bonden Lalli mördade biskop Henrik på isen på Kjulo träsk. Men är någonting över huvud taget sant i den historian?

Annanland, som öppnas på Nationalmuseet under våren 2021, är en självständig utställning i sig, men samtidigt kompletterar den Nationalmuseets förnyade basutställning till en helhet med dess två andra sektioner, Förhistorien och Berättelsen om Finland.

Utställningen Annanland beskriver en tid då det ännu inte fanns en stat vid namn Finland. Annanland berättar hur finskheten uppstod – och hur den konstruerades. Den här utställningen om människorna och förändringarna lyfter fram områdets internationella och mångformiga förflutna allt sedan 1000-talet, genom den svenska och ryska tiden till början av Finlands självständighet. De centrala synpunkterna i utställningen Annanland är tre: Mänsklighet, Tro och Vi som en del av världen.

Medeltida helgonskulpturer, schamanernas fetischer, textilier av Siina Momma från Vittis, Elias Lönnrots tofflor, barnens leksaker och många andra föremål berättar om mänsklighet och tro på ett intressant sätt som går att relatera med. Till skillnad från vad vi är vana vid, tolkas historia och makt ur det vanliga folkets perspektiv. Det bekanta narrativet visas i ett nytt ljus, den otvetydiga sanningen om Finlands historia öppnas upp för alternativa tolkningar.

Manuset till utställningen Annanland har genomförts i form av samarbete över flera branscher och det utarbetades av författare och teaterchef Juha Hurme, professor Tuomas Heikkilä och ett stort antal forskare och experter från olika branscher.

Allt förändras hela tiden. Individer rusar från vaggan till graven, landhöjningen är ett faktum, vattendrag skapar nya rutter, floran och faunan förändras, människan modifierar miljön, sammanslutningar förändras, stater bildas och förändras, språk och tro förändras, vetenskap vinner mark, medvetenheten förändras, modet förändras. ~Juha Hurme, 2020

Köp biljetter på webshop

Nationalmuseet är öppet igen för allmänheten. Endast genom att köpa biljetten på förhand säkerställer du ditt besök vid museet vid den önskade tidpunkten. Museet har vanliga öppettider, men säkerhetsåtgärder p.g.a. coronaviruset kan påverka tjänster på Nationalmuseum.