KM Esihistoria 2000x1000

Förhistorien

Vem är vi och varifrån kommer vi? De första människorna kom till området för det nuvarande Finland för 10 000 år sedan. Hur såg deras värld ut?

Vem är vi och varifrån kommer vi? De första människorna kom till området för det nuvarande Finland för 10 000 år sedan. Hur såg deras värld ut? Den förnyade utställningen på Nationalmuseet är ett tidshopp till levande förhistorien från vilken den bygger broar ända fram till våra dagar. Upptäck och förundra dig över hur mycket vi faktiskt har gemensamt med de förhistoriska människorna.

På utställningen kan du bekanta dig med några av de mest fascinerande föremålsfynden och de mest spännande mysterierna från Finlands förhistoria. Myrgraven från merovingertiden i Levänluhta, svärd, föremål med djurmotiv, silverskatter och andra toppföremål berättar vår historia från slutet av istiden till slutet av järnåldern.

Utställningsupplevelsen går under huden! Rör vid en äkta stenyxa, väck en hällmålning till liv och se hur en mammut rör på sig. Den digitala framställningen trollar fram historien till vår tid.

Det funktionella och upplevelserika genomförandet bjuder in besökaren att leva sig in den förhistoriska tidens alternativa världar. Utställningen presenterar nämligen inte bara en sanning om det förflutna utan erbjuder alternativa tolkningar i ljuset av den senaste arkeologiska forskningen. Öppna frågor fastnar i minnet och väcker kunskapstörst.

Reservera en privat guidning till utställningen.

Köp biljetter på webshop

Nationalmuseet är öppet igen för allmänheten. Endast genom att köpa biljetten på förhand säkerställer du ditt besök vid museet vid den önskade tidpunkten. Museet har vanliga öppettider, men säkerhetsåtgärder p.g.a. coronaviruset kan påverka tjänster på Nationalmuseum.