2022 KM anee

AVSLUTAD: Forskningsresor i forna Mellanöstern

19.5.2022 11:00 — 4.9.2022 18:00

Finländska forskningsresande, arkeologer och vetenskapare har från 1840-talet till nutid rest till Mellanöstern för att lära sig om områdets forna riken och kulturer. Forskningsresor i forna Mellanöstern berättar om de finländska forskarnas fascination över dessa mer än två tusen år gamla civilisationer genom de resandes egna berättelser och föremålen som de har tagit tillbaka med sig. På utställningen visas sällan presenterade artefakter från Mellanöstern som ingår i samlingar av Finlands nationalmuseum och i Museiverkets arkeologiska samlingar.

Det forna Mellanöstern var ursprungsplatsen för många utvecklingsriktningar i samhället och innovationer som vi känner till. Där utvecklades jordbruket och den bofasta livsstilen samt städer och de tidigaste stora imperierna. Från Mellanöstern känner man även till bland annat de tidigaste skriftspråken, monetära systemen och mynten samt astronomi, vars ursprung och tidigaste skeden vi numera känner till genom arkeologiska lämningar och historiska dokument. Forskningsresor i forna Mellanöstern lyfter även fram skörheten i områdets kulturarv, i vilket plundringar och olaglig handel med artefakter, byggande och markanvändning samt krig har lämnat djupa spår.

Finländsk forskning kring forna Mellanöstern har under de senaste 50 åren rönt rikligt med internationell vetenskaplig uppskattning. Idag bedrivs forskningsarbete förutom på Helsingfors universitet även vid Finlands Mellanösterninstitut.

Finlands nationalmuseum har genomfört utställningen i samarbete med spetsenheten Forna Mellanösterns imperier på Helsingfors universitet och Mellersta Finlands museum.

Läs mer om evenemang och guidningar