Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishArkitekturbyrå GLS


Puhelinluetteomainos Geselius, Lindgren, Saarinen


Arkitektbyrån Gesellius, Lindgren, Saarinen grundades 1896. Byrån fick alltsedan början motta krävande planeringsarbeten. Med den finländska paviljongen som planerades för världsutställningen i Paris 1900 vann byrån internationellt rykte. I Finland hade arkitekterna framgång med offentliga byggnader såsom försäkringsbolaget Pohjolas hus och Finlands nationalmuseum. Byrån introducerade en ny stil vid byggandet av bostads- och affärshus. Stilen representeras bäst av det sk. Läkarnas hus vid Fabiansgatan 17. Bland de första villorna som man planerade vid byrån hörde S. Wuorios villa och Paloniemi herrgård. Med Hvitträsk och Suur-Merijoki herrgård, som planerades av byrån nådde villaarkitekturen sin kulmen. Den bärande idén i fråga om dessa byggnadsverk var den konstnärliga helheten.

Byrån upplöstes i praktiken vid årsskiftet 1904-05, men namnet levde kvar till slutet av 1905.