Julfågel

Månadens föremål - December 2003

Julfågel i trä har varit en vida känd julprydnad både i Norden och i Mellaneuropa. Julfåglarna kom till oss från Sverige och blev hemmastadda i den finländska jultraditionen. Senare spred de sig som hemslöjdsprodukter över hela landet.

Traditionellt hängdes julfågeln upp i taket, antingen mitt över bordet eller nära ett fönster för att bringa det glada budskapet samt skydd och välsignelse.

På finska är julfågeln känd under flera namn såsom "kattokäki, kasteen kyyhkynen och rauhan kyyhkynen. (sv. takgök, dopets duva och fredsduvan). Julfågeln i duvgestalt har ansetts symbolisera den Helige Anden. I julfågeln kan man också skönja beröringspunkter med den gamla folktron, enligt vilken fåglarna spelar en betydelsefull roll eftersom de är visare än andra djur och kan förutse framtiden och fungerar som budbärare mellan himmelriket och det jordiska. Man ansåg också att fåglarna väckte naturen till liv, de förde med sig våren och värmen samt garanterade en god skörd.

I mitten av 1900-talet fick konsten att tillverka fåglar nytt liv. Den höll nämligen på att helt försvinna. Tillsammans med Tomaskorset står julfåglarna ännu i dag för ett mästerprov i konsten att tälja med kniv.

På bilden ses två julfåglar ur Finlands nationalmuseums samlingar. Den större fågeln är från 1800-talet och kommer från Saarijärvi, den mindre är tillverkad i Mäntyharju år 1961. De båda fåglarna är tillverkade ur ett enda trästycke.

Raila Kataja

Julfågel