Månadens föremål

Sedan år 2002 har Nationalmuseet presenterat ett intressant föremål ur sina samlingar varje månad.