Säljägarnas matkärl

Månadens föremål - Oktober 2003

Som månadens föremål presenteras två matkärl som tillhört säljägare från Kvarken i Österbotten. Det stora laggkärlet på den övre bilden härstammar från Replot, det urholkade mindre träkärlet på den nedre bilden kommer från Korsnäs.

Fjärrjakten på säl under vårvintern förutsatte att den mat man tog med sig var väl packad. Laggkärlet från Replot är av den typ som kallas fälbytto, som varje säljägare hade med sig när han begav sig ut till havs. I kärlet finns en löstagbar botten. Under denna lades smör och ovanpå lade man bröd, ost, kött, sockerburken samt matbestick. Byttan på bilden är 33 cm hög och har en diameter på 44 cm. Locket har troligen använts som matbord i terrängen. Runt locket löper en text som är så nött att den inte går helt att läsa. Här står bl.a. årtalet 1867 samt GIK KWARKEN. Byttan har mottagits till Finlands nationalmuseums samlingar år 1925.

När man från huvudbåten begav sig ut på längre färder, tog man mat med sig det lilla träkärlet, den s.k. pöytun. Det bestod av två avlånga urholkade tråg av trä, av vilka det ena placerades ovanpå det andra och bildade ett lock. De fastgjordes vid varandra med trätappar. I det här lilla träkärlet tog man med sig mat för en dags behov. Träkärlet på bilden är ca 33 cm långt, 13 cm brett och 14 cm högt och i locket finns inskriften J:S. H=G. 1844. Det har köpts till museets samlingar år 1906.

Båda kärltyperna har enkom använts av säljägare i Österbotten. Kärl av pöytun-typ har också varit kända bland fiskare i Ålands och Åbolands skärgård.

Antti Metsänkylä