Reseradio ASA 155 TM

Månadens föremål - Januari 2005

Åbofirman ASA RADIO OY inledde sin verksamhet år 1922, då elmontören Arvo A. Sakrelius tillverkade sin första radiomaskin, en kristallmottagare, som fick namnet ASA efter initialerna i hans namn. Sakrelius byggde i några år radioapparater i en källarverkstad och grundade sin egentliga affär år 1927 med tillverkning av radioapparater och handel med komponenter. I början tillverkades kristallmottagare och fr.o.m. början av 1930-talet olika stora rörmottagare som fungerade med nätström. Den första bärbara reseradiomodellen tog ASA in i produktionen år 1939. Den var en relativt tung rörradio. I Finland inleddes radiosändningar med ultrakorta vågor dvs. ula-vågor som det andra landet i Europa år 1953 och ASA kom ut i marknaden med sin första ula-radio samma år.

På 1950-talet gjorde också transistorerna entré, men man kunde fortfarande inte tillverka sådana som skulle ha fungerat på ulafrekvenser. ASA ville dock dra nytta av den nya tekniken och tog år 1959 in sin första transistorreseradio 155 TM i produktion. Den fungerar med både medellånga och långa ljudvågor dvs. den är en s.k. AM-mottagare. Radion har byggts upp av komponenter importerade från Centraleuropa. Germanium-transistorer i OC-serien finns sju stycken. Radion har inte någon yttre fällbar antenn, som de senare reseradioapparaterna, utan en stor ferritantenn inne i fodralet.

Utvecklingen inom branschen var snabb vid den tiden. Det må nämnas, att tre år före denna modell år 1956 inledde ASA industriell produktion av televisionsmottagare. Då låg ännu TV-sändningarna i händerna på amatörer. Rundradions sändningar började år 1958. Den första ula-reseradiomodellen som fungerade med transistorer togs in i ASA:s produktion år 1961, endast två år efter 155 TM-modellen.

I en tidningsannons våren 1959 stod det bl.a:

"Den nya transistor-ASA behöver endast 4 vanliga ficklampsbatterier för hela sommaren. Nu kan Ni lyssna på radio i ca 400 timmar för 180 mk. Den nya Rese-Asa 155 TM behöver endast fyra vanliga 1,5 V batterier, som kostar sammanlagt 180 mk. Den nya transistor-Asa är förundransvärd med tanke på sina egenskaper. Den har samma överraskande bärande, fullödiga röst som en stor radio - och den är ekonomisk för Er. Med normal avlyssning behöver Ni inte alls byta batterier under hela sommaren. Ni lyssnar på den billigare än på Er vanliga nätmottagare! Fråga redan i d a g efter den nya transistor- Rése-Asa-apparaten hos Er köpman. Nu till salu för endast 23 500,-"

Reklamen för reseradion riktade sig alltså främst till sommarstugeägare, vilka säkert också var en stor användargrupp. På 1950- och 1960-talen fanns fortfarande även otaliga hushåll, som saknade elektricitet. I dessa hem var batteriradion den enda möjliga apparaten, där man kunde lyssna till sändningar från yttervärlden utan nätström. De första resetelevisionerna som hade batterier kom ut i marknaden ett tiotal år senare, i slutet av 1960-talet, men de blev inte så fort allmänna. ASA 155 TM-reseradion på bilden inköptes till Nationalmuseets samlingar i februari 2004. Man vet, att den har tillhört en äldre fru som bodde ensam i ett hus som saknade elektricitet.

Antti Metsänkylä

Reseradio