Inherit Soile

Inherit the Dust blev sommarens stora samtalsämne

Utställningar, Museer

Nick Brandts utställning överträffade besökarantalet på fjolårets Barbieutställning.

Nick Brandts fotoutställning Inherit the Dust blev en av höjdpunkterna i sommarens utställningsprogram och avslutades söndagen den 1 september på Nationalmuseet. Skövlingen av vilda djurs habitat i Östafrika berörde utställningsbesökarna, vilket även syntes i publiceringarna och kundresponsen på sociala medier. Genom de ödesdigra skogsbränderna i Amazonas blev utställningens teman ännu mer aktuella.

”Ansvaret för jorden är vårt gemensamma ansvar. Våra egna kulturella vanor belastar jorden och alla och envar kan främja förändringen samt kräva ansvarighet. Vi önskar att utställningen har gett dig mod att vidta åtgärder. Konst, såsom Nick Brandts verk i den här utställningen, har en enorm kraft, som behövs för att åstadkomma förändringar. Vi har även velat ge en röst åt djuren, vilket i vår tid känns nödvändigt. När vi talar om kultur, står människan oftast i centrum”, säger Elina Anttila, överdirektör för Finlands nationalmuseum.

Under fem månaders tid besöktes denna utställning, som producerats av Fotografiska, av närmare 100 000 besökare. Skolelever inspirerades att fördjupa sin utställningsupplevelse i det interaktiva spelet Bust the Dust.
Samtidigt inspirerade utställningen Jälkiä (Spår), som sammanställts av Nationalmuseets egna samlingar, i museets popup-lokal till att fundera över förhållandet mellan djur och människor.

På Nationalmuseet bekantar vi oss från den 18 oktober med Mesoamerikas och Andernas högkulturer i utställningen Världen som inte fanns. Utställningen har producerats ur Giancarlo och Inti Ligabues privata samling och den tar för första gången närmare 200 precolumbianska föremål till Finland: zapotekers askurnor, astekernas skulpturer, mayaindianers keramik, vaser och textilier från Nazcaområdet i Peru samt gyllene föremål från Mochekulturen i Anderna.