Galärer bildade stommen för ryska skärgårdsflottan. Med hjälp av digitala teknologin väcks historierna om slaget vid Svensksund och livet på fortet vid liv. Det virtuella genomförandet Rök till havs framställer med de nyaste spelteknologiska sätten buller och våldsamhet av det historiska slaget på en 10 meter bred vägg. Stiliserat foto på den virtuella upplevelsen Rök till havs. Foto: Zoan Oy

Storexpo om Sjöslagen vid Svensksund och befästningsstaden öppnas i Kotka

Utställningar

Den 9 juni 2020 öppnas expositionen Ödesdigra Svensksund i Maritimcentret Vellamo i Kotka. Storexpon berättar på ett exempellöst sätt om Östersjöns viktigaste sjöslag utanför nuvarande Kotka 1790 och om den efter detta bebyggda befästningsstadens historia. Berättandet av den imponerande historien genom exposition har förberetts i flera år samt 3D-modeller och den nyaste spelteknologin kunde nu utnyttjas i genomförandet. Utställningen genomfördes i samarbete av Finlands Sjöhistoriska Museum och Kymmenedalens museum och den är en produktion av Finlands nationalmuseum och Kotka stad. Utställningen har även fått understöd av Alfred Kordelins stiftelse, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Google, Finlands kulturfond och Kymmenedalens förbund.

”Ödesdigra Svensksund är en gripande historisk exposition som vi på Finlands nationalmuseum under flera års tid har satsat på”, berättar Elina Anttila, överdirektör på Finlands nationalmuseum. ”Maktkampen mellan två stormakter lämnade sina spår i det finska landskapet och hos människorna vid den dåvarande gränsen vid Kymmene älv. Händelserna är en del av staternas historia i området och speglar dess beroenden av den internationella omgivningen. Den unika samlingen av föremål, forskningssamarbetet som baserar sig på Finlands sjöhistoriska museets och våra partners internationella kontakter samt den nyaste framställningsteknologin förenas fint i expositionen och de erbjuder en verklig tidsresa till 1700-talet”, beskriver Anttila.

Svensksund har alltjämt en starkt närvaro i Kotka. Sjöfästningens övningsfält har blivit under torget, man vet att det funnits bostäder under höghusen och gamla murar höjs vid motionsspåret. På havet glider storhamnens fartygstrafik och fritidsbåtar över vrak och personer som drunknat under slagen.

”Slagen vid Svensksund lever fortfarande starkt i vår stadsbild som historiska objekt, platsnamn samt historier. Historia och nutid möts i strålande omständigheter i den nya expositionen i Maritimcentret Vellamo”, prisar Esa Sirviö, stadsdirektör i Kotka.

Genomförandet av utställningen utnyttjar den nyaste avbildnings- och virtuella tekniken

Sverige och Ryssland stred i århundraden om Östersjöns herravälde. Gränstrakten, nutida Finland, hamnade i flera etapper som scen för stormakternas krigiska sammandrabbningar. Expositionen Ödesdigra Svensksund öppnar vyn för krigs- och fredsgränsen samt människor under trycket av stormakterna. Människans erfarenhet och dess obundenhet av ländernas gränser är i fokus.

Under kriget mellan Ryssland och Sverige 1788-1790 begicks två sjöslag i Svensksund utanför nutida Kotka. Det senare förblev i historien som ett stort slag, vars historia man med hjälp av den nya digitala teknologin väcker vid liv. VR-studio Zoan, som är internationellt välkänd, har förverkligat den virtuella framställningen till expositionen Rök till havs, som med hjälp av den nyaste spelteknologin på en 10 meter bred vägg visar bullret och våldsamheten i det historiska slaget. Vid sidan om den får de vardagliga föremålen som lyfts från vraken i Svensksund en sorgmodig ton.

Svensksunds sjöfästning byggdes efter slagen på nuvarande Kotkansaari, som med finländska mått mätt var en betydande bosättningskoncentration. Befästningens nästan 10 000 invånare representerade flera nationaliteter och religioner. Vi fördjupar oss i soldaternas, officerarnas, handelsmännens och tjänstefolkets livsöden i personberättelserna och i porträtten tagna av fotograf Elina Simonen. Befästningsstaden som redan förstörts och dess faser kan undersökas med hjälp av den interaktiva miniatyrmodellen.

Utställningsprojektet har satt fart på den vetenskapliga forskningen

Det finns en hel del forskningsarbete i bakgrunden av expositionen. Med hjälp av forskningsarbetet har man kunnat avbilda bl.a. händelseplatserna för slaget 1790 och de viktigaste fartygstyperna som deltog i det. 16 skeppsmodeller från det virtuella genomförandet kommer att publiceras som öppna data för fri användning.

Ryska fregatten Sankt Nikolai, som sjönk utanför Kotka, är det kändaste fartyget i Svensksund. Fartyget närvarar under expositionen så väl som vrakdelar, föremål som tillhört besättningen och som ett interaktivt multimedieverk. Föremålen i expositionen kommer i huvudsak från ämnesenliga omfattande och unika samlingar i Finlands nationalmuseum, Kymmenedalens museum och Museiverket.

En gemensam ansträngning av en vidsträckt grupp

Ödesdigra Svensksund öppnas för publik den 9 juni 2020 och är en del av Maritimcentret Vellamos långfristiga huvudutställningar. Utställningen är en ny öppning i samarbete med de två muséerna i Maritimcentret Vellamo, Finlands Sjöhistoriska Museum och Kymmenedalens museum, som ansvarar för den regionala museiverksamheten och den är en produktion av Finlands nationalmuseum och Kotka stad.

Utställningen har även fått understöd av Alfred Kordelins stiftelse, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, servercentralens stipendieprogram på Google, Finlands kulturfond och Kymmenedalens förbund. Utställningsdesignen är av Pentagon Design. Bland annat Zoan Oy, Fantomatico Oy och Kunstventures Oy står för de digitala produktionerna.

Mer information om utställningen Ödesdigra Svensksund

  • Projektledare för utställningen: Johanna Aartomaa, 0295 33 6486, johanna.aartomaa@kansallismuseo.fi.
  • Svensksunds sjöfästning: forskare Liisa Koho, 040 776 7005, liisa.koho@kotka.fi
  • Virtuella genomförandet Rök till havs, fram till den 12 juni: forskare Aaro Sahari, 0295 33 6107, aaro.sahari@kansallismuseo.fi

Utställningens webbsida

Material till medier

Uppdaterande bildbank