Dånet av kriget hämtas nära tittaren av föreställningen Savua aalloilla. Foto: Soile Tirilä, Museiverket

Virtualförevisningen Rök till havs hämtar spelteknologin till museet – 3D-modellerna av skeppen i föreställningen publiceras som öppen data

Utställningar

Utställningen Ödesdigra Svensksund öppnas i Maritimcentret Vellamo i Kotka den 9 juni 2020. Virtualförevisningen Rök till havs är en av utställningens höjdpunkter. I virtualförevisningen kan besökaren ta del i ett av de största sjöslagen på Östersjön. 16 historiska skepp avbildades till förevisningen. Skeppens 3D-modeller publiceras som öppen data. Utställningen skapades i samarbete av Finlands Sjöhistoriska Museum och Kymmenedalens museum och den är en produktion av Finlands nationalmuseum och Kotka stad.

Mynningen av huvudgrenen i Kymmene älv fylldes med fartyg, människor och rök under en stormig sommardag 1790. Cirka 350 skepp deltog i andra sjöslaget vid Svensksund, allt från stora 40 meter långa skärgårdsfregatter till smärre roddbara kanonbåtar. Över 20 000 människor deltog varav många aldrig återvände hem.

Stridsdagens händelser har för utställningen Ödesdigra Svensksund koncentrerats till en åtta minuter lång historia, i vilken både svenska och ryska flottorna får en aspekt. Den öppnar sjömäns och soldaters erfarenheter samt en känslovy av ett ödesdigert slag. Beskrivningen av händelserna baserar sig på den nyaste historieforskningen.

I manuskriptet av det upplevelserika multimedieverket har man inom Sverige, Finland och Ryssland utnyttjat vitt forskarnätverk samt använt omfattande forskningslitteratur och ursprungliga dokument. Händelserna inom slaget är enligt jämförelser av historiska och nutida digitala kartor utsatta på havsområdet utanför Kotka.

”Rök till havs kommer avsiktligt på huden. De prövningsväntande soldaternas djupa andetag vid morgongryningen bryts av krigets grymma buller och för dem med sig till havs i dödens famn”, beskriver projektforskare Aaro Sahari på Finlands sjöhistoriska museum

Ny teknologi i museet

Föreställningssättet i förevisningen Rök till havs strävar efter att helhetligt påverka. Detta sätt har ännu setts väldigt lite av i Finlands museer. Den intensiva föreställningen öppnas runt museibesökaren som en över 35 kvadratmeter stor båge. Inga VR-glasögon eller annan apparatur behövs för att uppleva den, utan man kan fritt röra sig i lokalen och bekanta sig med de historiska händelserna.

VR-studio Zoan har gjort den kreativa och tekniska genomförandet av förevisningen. “Med förevisningen för alla åldrar väcker man vid liv en situation vars delar nuförtiden redan med tiden nästan förstörts, skapar relikerna en levande anknytning, länk genom vilken det är möjligt att förstå och uppleva förfluten tid. På Zoan tror vi starkt på att denna typ av förevisningsteknik kommer att bli allmännare på museibranschen”, berättar producent Janne Itäpiiri på Zoan.

Den digitala genomförandet som upplevs nära har förutsatt unika tekniska lösningar, så som en stor bildupplösning samt 7.1-surround-ljudlandskap som framhäver bildspråket. Tekniken är planerad på effektivitetens och erfarenhetens villkor så att berättelsen om det andra slaget vid Svensksund smidigt binds ihop till en del av expon Ödesdigra Svensksund.

”Teknologin och teknikerna, som skapades för projektionen, måste till en stor del göras som ett skräddarsytt arbete. Speciellt mycket besvär gjordes för ljudproduktionen och det hjälper tydligt vid betonandet av känsloladdningen av erfarenheten. Berättelsemässigt ville man att tonen på meddelandet bibehölls ur stridsparternas synvinkel neutral med huvudbud om att krig aldrig lönar sig”, berättar Lauri Laukkanen från Zoan.

På grund av våldsamma händelser som uppvisats i verket har man satt upp en rekommenderad åldersgräns på 12 år för att betrakta och uppleva förevisningen. För tillfället finns den åtta minuter långa framställningen för påseende enbart i det egna separata utrymmet i expon Ödesdigra Svensksund.

Dokument av de historiska skeppen till allas bruk

Produktionen av den virtuella framställningen Rök till havs krävde detaljerad avbildning av skeppen på Sveriges och Rysslands skärgårdsflottor. Av dessa skepp och båtar från 1700-talet har enbart lite fysiska relikter bevarats. Vraken av de skepp som sjunkit utanför nutida Kotka räcker inte i sig till att avbilda användningsbara skepp utan man behövde teknologisk historieforskning som stöd.

Forskningslitteraturen som behandlade historien om sjöfarten och flottorna gav en god allmänbild av krigsfartygen från slutet av 1700-talet. Dessutom utnyttjade man vid avbildning av skeppen bland annat ursprungliga tekniska ritningar från Sjöhistoriska Museets samlingar, arkeologiska undersökningar i Svensksund, samtidskonst samt miniatyrmodeller. Avbildarna på Zoan Oy byggde de digitala modellerna ur dessa källor.

En del av de avbildade skeppen är i sig historiskt betydelsefulla. Sådana är till exempel det mest kända fartyget i Svensksund, ryska roddfregatten Svjatoi Nikolai eller Svenska kungens jakt Amphion. En del av skeppen igen representerar på basen av resultaten betydande typer så som smidiga kanonskutor och stora galärer.

Avbildningen av skeppen har varit arbetskrävande och man vill inte att resultaten försvinner i den digitala rymden. Då expon Ödesdigra Svensksund öppnats publiceras modellerna på alla skeppstyper för fri tillgång med öppna kulturens licens creative commons. Var fartygen från Svensksund i fortsättningen seglar får människor som behärskar virtuell teknologi och sektorer som utnyttjar digitalt kulturarv bestämma.

Publicerbara 3D-modeller: (länkarna till beskådningsversionen finns i Sketchfab)

3D-modellerna publiceras med dess texturer i följande filformat:

  1. OBJ detaljerad
  2. FBX detaljerad
  3. beskådningsversionen finns på Museiverkets Sketchfab-kanal.

Modellerna och forskningsmaterialet gällande dem sparas i Finlands sjöhistoriska museets samlingar och de kommer till Finna-portalen för fritt bruk.

Skapare och stödjare

Forskare FD Aaro Sahari från Finlands sjöhistoriska museum som har lotsat projektet Historia vid liv med digitalt berättande, har ansvarat för den historiska narrativen. Han är född i Kotka och expert på sjöfartens teknologi och säkerhet samt mynningsområden i Kymmene älv.

Med stöd av Finlands nationalmuseets experter på marinhistoria, har Zoan Oy ansvarat för produktionen av verket Rök till havs och byggandet av de krävande virtuella modellerna. Verket instruerades av Lauri Laukkanen och ljudlandskapet skapades av El Camino Helsinki Oy. Aki Hypnotist Hirvilammi har utarbetat det exceptionella och krävande tekniska genomförandet.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder projektet Historia vid liv med digitalt berättande.

www.kohtalonaruotsinsalmi.fi

Mer information

Projektet Historien vid liv med digitalt berättande, Finlands nationalmuseum:

Forskare Aaro Sahari, aaro.sahari@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6107, @AaroSahari, https://orcid.org/0000-0002-50...

Zoan Oy:

CEO Miikka Rosendahl, miikka.rosendahl@zoan.fi
Handledare Lauri Laukkanen, lauri@helsinking.com
CD Janne Itäpiiri, janne.itapiiri@zoan.fi
Zoan Oy

Jane ja Aatos Erkkos Stiftelse

3D-modeller av vrak på Museiverkets SketchFab-kanal

Material från utställningen

Stillbilder på 3D-modeller av vrak