Rohkeus Rakkaus Vapaus Lowres S Rgb 144Dpi Jussi Hellsten Museovirasto

Nationalmuseets utställning av muminfilosofi
blev ännu mer aktuell

Utställningar, Museer

Utställningen Mod, kärlek, frihet! som öppnas i den 14 augusti tar oss på en förtrollande resa in i de älskade sagofigurernas livsvärden och filosofi.

Tove Jansson skrev sin första bok om mumintrollen Småtrollen och den stora översvämningen mitt bland osäkerhet och hotbilder. År 1939 stod vinterkriget för dörren, staternas gränser började stängas och framtiden var oviss för alla – en tidpunkt som tangerar dagens situation överraskande mycket. Toves manuskript blev kvar i skrivbordslådan och publicerades först efter kriget år 1945, för 75 år sedan.

Utgångspunkten för utställningen som kan ses på Nationalmuseet 14.8.2020–28.2.2021 är Tove Janssons (1914–2001) illustrationer och texter om mumintrollen: landskapet, figurerna och värderingarna. I verken om mumintrollen får olika livsåskådningar och personligheter komma till tals, och i utställningen även de värderingar som berättelserna om mumin förmedlar. Vad innebär vänskap, kärlek, respekt för naturen, äventyrslust, jämlikhet, tolerans, frihet eller mod – vad är viktigt i livet, vad är onödigt?

”Figurerna i berättelserna om mumintrollen har redan under årtionden på sitt eget varma sätt byggt upp de värderingar som är fundamentet för det finska samhällets uthållighet. Just nu är deras budskap mer aktuellt än någonsin. Mumintrollens äventyr och dialoger bevingas av visdomen om likvärdighet, empati och fördomsfrihet, som behövs i såväl kristålighet som i förebyggande av konflikter”, säger Elina Anttila, överdirektör för Finlands nationalmuseum.

Utställningen Mod, kärlek, frihet! tar oss på ett äventyr genom en dunkel skog till en blommande dal och öppet glittrande hav. Under resans gång möter besökaren skummande vågor, en flytande teater och magisk vinter.

Nationalmuseet genomför utställningen Mod, kärlek, frihet i samarbete med Moomin Characters Oy Ltd. Illustrationerna och citaten på utställningen bygger på Tove Janssons originalverk. Ansvarig för det konstnärliga och för utställningsarkitekturen är Alexander Reichstein.

Foto: Jussi Hellsten / Museiverket ©Moomin Characters™