Hörnskåp tillverkat av Georg Haupt

Månadens föremål - Mars 2024

En av de mest betydande anskaffningarna till Finlands nationalmuseums historiska samlingar under de senaste åren är ett hörnskåp som är signerat av Georg Haupt och som köptes år 2023. Denna exceptionellt fina gustavianska möbel tillverkades i Stockholm år 1780 och är ett exempel på Haupts senare stil när den var som bäst. Pampiga förgyllda metallister pryder skåpets framsida, och mitt på rombmönstret på skåpets dörr som pryds av blommönster finns en profilbild av en man omgiven av en krans. Ovanskivan är av italiensk vit marmor med grå ådring. Det har ursprungligen funnits ett annat identiskt skåp (par till detta), som förstördes i en brand på 1960-talet.

Georg Haupt (1741–1784) är den mest högklassiga och mest kända svenska möbelsnickaren från den gustavianska tiden. Haupt fick sitt gesällbrev i Stockholm år 1759 och inledde år 1763 en gesällvandring, under vilken han arbetade i den tidens viktigaste centrum för möbelproduktion, Amsterdam, Paris och London. Efter sin återkomst till Stockholm tilldelades han år 1769 titeln kunglig hovsnickare. Som sitt mästarprov tillverkade han ett skrivbord i fransk stil som hade beställts åt drottning Lovisa Ulrika och som fortfarande finns på Drottningholms slott. År 1771 fick Haupt borgarrätt i Stockholm och startade sin egen verksamhet genom att ta över Andreas Fogels tidigare möbelverkstad. Under dess verksamhetstid arbetade 15 lärlingar i Haupts verkstad, och av dessa blev elva gesäller och fyra yrkesmästare. Den mest framstående av dem var Gustaf Adolph Ditzinger, som ledde verkstadens verksamhet efter Haupts död och som slutligen gifte sig med dennes änka Sara Haupt.

Haupts möbler med noggrant övervägda proportioner är elegant och smakfullt formgivna och deras tekniska utförande håller hög klass. De kännetecknas av en skicklig användning av intarsia, det vill säga träinläggningar i olika färger, liksom en riklig användning av förgyllda mässingsdetaljer.

Hörnskåpet och dess par beställdes av greve Carl Fredrik Scheffer (1715–1786), som åren 1743–1746 var Sveriges ambassadör i Paris. Åren 1756–1762 var Scheffer lärare till kronprins Gustav (senare kung Gustaf III) och dennes bröder samt var med på kronprinsens resa till Frankrike år 1770. Scheffer gav Gustaf III sitt stöd vid dennes statskupp år 1772 och fungerade som kungens rådgivare. Han fick titeln kammarherre år 1741, graden kansliråd år 1746 och riksråd år 1751. År 1753 utsågs Scheffer till medlem i Kungliga Vetenskapsakademien och år 1786 till såväl medlem i Svenska Akademien som hedersmedlem i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Han var även ordförande för Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Hörnskåpen fanns på Tyresö slott, som ägdes av C. F. Scheffer och ligger i Södermanland nära Stockholm. Skåpen kom i finländsk ägo år 1794 när ägaren av Tervik gård, överste och landshövding greve Robert Wilhelm de Geer (1750–1820), löste ut flera olika arvingars andelar i Tyresö som hans fru fått som gemensamt arv. de Geer sålde Tyresö år 1800, varvid en stor del av gårdens inventarier hämtades till Finland.

Man känner endast till ett fåtal Haupt-möbler som funnits i Finland sedan tidigare. I Nationalmuseets samlingar finns sedan tidigare en sekretär signerad av Haupt år 1781 och ett spelbord, som troligtvis är tillverkat av Gustaf Adolph Ditzinger i Haupts verkstad mellan år 1784 och 1788, då den ägdes av Sara Haupt.

Jouni Kuurne

Kuva2
Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
Kuva1
Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.