Papperskorg tillverkad av en elefantfot

Månadens föremål - April 2024

Finlands miljöcentral (SYKE) samlar just nu in information om eventuella elfenbenslager, men även elfenbensföremål, såsom elfenbensobjekt som ingår i museisamlingar, i Finland. Projektet är kopplat till EU:s CITES-konvention (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), som reglerar handeln samt importen och exporten av utrotningshotade djur och växter i EU:s samtliga medlemsländer.

Elfenben har varit ett värdefullt material och en värdefull handelsvara ända sedan antiken. Numera är handel med elfenben och elfenbensföremål i princip förbjuden, och för vissa typer av föremål krävs tillstånd. Under årens lopp har internationella museer förvärvat många elfenbensföremål till sina samlingar, och även några av de äldre samlingarna i Finlands nationalmuseum innehåller föremål från såväl Asien som Afrika och Europa som är tillverkade av eller innehåller elfenben (elefantbetar).

Papperskorgar av elefantfötter

I Finlands nationalmuseums etnografiska samling ingår förutom ett hundratal prydnads- och bruksföremål samt rituella föremål konstfärdigt snidade av elfenben, även tre elefantfötter importerade från Afrika. Två av dem har gjorts om till papperskorg eller paraplyställ, och bearbetningen av en har inte slutförts.

Två av fötterna har tagits emot i samband med en samlingsöverlåtelse från det numera nedlagda Missionsmuseet i Finland. Missionsmuseets föremål som samlats i slutet av 1800-talet omfattar även naturhistoriska exemplar, vars insamling likaså var vanligt under Finska Missionssällskapets missionsresor utomlands, och bland stenar, snäckor, strutsägg, fjädrar och andra föremål finns även två mindre elefantbetar.

Insamlingsuppgifterna om Missionsmuseets elfenbensföremål och elefantbetar har tyvärr inte bevarats. Endast i de gamla katalogiseringsuppgifterna för den ena papperskorgen nämns att den härstammar från Namibia och på museet var föremålet placerat som en del av rekonstruktionen av missionären Martti Rautanens (1845–1926) arbetsrum i Olukonda. De äldsta föremålen härstammar uppskattningsvis från början av 1900-talet.

Resegåva från 1930-talets Kongo

Historien om den tredje papperskorgen eller paraplystället känner man till lite bättre. Den införskaffades av fru Saga Roos (1906–1999), som på 1930-talet bodde i ett och ett halvt år i Kongo och vars make Klas var kapten på en flodbåt som trafikerade Kongofloden. Fru Roos var författare och konstnär och under sin tid i Kongo anskaffade hon även andra föremål. Hon testamenterade sin samling till Finlands nationalmuseum.

Dessa elfenbensföremål, som idag känns groteska, var under kolonialtiden exotiska reseminnen och kuriositeter som införskaffades av européer. Förmodligen hade man inte några etiska bryderier kring detta. Man handlade även med delar av andra djur för lyxändamål, men elfenben exporterat från Afrika har varit det kanske vanligaste lyxmaterialet från djur, som i väst användes för att tillverka bland annat pianotangenter och golfbollar, i öst dekorativa och religiösa föremål. Till och med elefantfötter användes som exotiska behållare och pallar som spreds över hela världen.

Bilder:
Papperskorg eller paraplyställ (VK6383:34). 1930-tal, Kongo. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
Elefantfot (VKSLS889). Finska Missionssällskapets samling, Afrika. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.

Skydd av elefanter

Tjuvjakt på elefanter och smuggling av elfenben är ett stort hot mot elefanternas överlevnad. Den internationella handeln med elfenben förbjöds 1990, men fortfarande dödas omkring 30 000 elefanter i Afrika varje år just på grund av sina betar. Papperskorgar tillverkade av elefantfötter säljs fortfarande på internationella antikmarknader.

När det gäller museisamlingar har det till och med funnits krav på att förstöra alla elfenbensföremål, men å andra sidan kan gamla föremålssamlingar också användas för att belysa historien om utnyttjandet av elefanter och därmed ge en bakgrund till den nuvarande hotbilden mot dem. Dessa papperskorgar är perfekta för detta ändamål, eftersom de presenterar själva elefanten som den är, med skinn och hår och allt.

Pilvi Vainonen

Bilder:
Prydnadsföremål tillverkade av elfenben från Eric Idestams samling (VK5561), 1800–1900, Kina. Bilder Ilari Järvinen, Museiverket.

Källor

CITES, home, 31.3.2024

CITES-lajien luvat ja velvoitteet, Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, 31.3.2024

Norsunluu ja CITES, Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, 1.4.2024

Vainonen Pilvi, 2019, Jälkiä – Spår – Traces. Museovirasto.