Finland överlämnar lämningar efter indianfolk till USA från nationalsamlingen

Samligar

Finland överlämnar de mänskliga lämningarna i Mesa Verde-samlingen vid Finlands nationalmuseum till representanter för USA:s ursprungsbefolkning. Lämningarna kommer från cirka tjugo puebloindiangravar som uppskattningsvis härstammar från 1200-talet. Utöver mänskliga ben och mumier överlämnas även de gravföremål som funnits i gravarna. Lämningarna är av särskild betydelse för ättlingarna till de nordamerikanska indianfolken. Resten av Mesa Verde-samlingens cirka 600 objekt blir kvar hos Finlands nationalmuseum. Mesa Verde-samlingen och överlåtelsebeslutet lyftes även fram under republikens president Sauli Niinistös och USA:s president Donald Trumps möte den 2 oktober 2019.

"Internationella förfrågningar om att återställa ursprungsmaterial och -föremål från museisamlingarna till deras ursprungsländer och -kulturer har ökat", berättar Finlands nationalmuseums överdirektör Elina Anttila.

"Många synvinklar är förknippade med repatrieringen, eller återställelsen, och varje motion behandlas separat. Utgångspunkten är att det vore bra att bevara samlingen intakt, välbevarad och tillgänglig för den vetenskapliga gemenskapen. Vid sidan av återlämnande kan en lösning även vara en ökad tillgänglighet till samlingen, föremålslån och en aktiv dialog med ursprungsländerna. I det här fallet erkänner vi att samlingens gravföremål och särskilt de mänskliga lämningarna är av en särskild betydelse för representanterna för Amerikas ursprungsfolk, som även står bakom en tidigare, inofficiell begäran om att återlämna samlingen", konstaterar Anttila.

Konst- och kulturminister Hanna Kosonen bekräftar att Finland förhåller sig mycket respektfullt till begäran om återlämningen och att man noggrant utrett förutsättningarna för återlämningen. "Vi på undervisnings- och kulturministeriet är mycket nöjda med hur Nationalmuseet och de amerikanska myndigheterna har agerat. Det är fint att denna viktiga fråga har kunnat lösas genom gott samarbete".

För det material i Mesa Verde-samlingen som återlämnas görs ännu några tilläggsutredningar angående förvaringen av samlingen i USA och om andra detaljer. Återlämnandet förutsätter även lagstiftningsutredningar samt eventuella ändringar i författningarna. Den exakta tidpunkten för överföringen av materialet till USA är inte ännu känd.

Det betydande materialet vittnar om indiankulturernas livsstil

Mesa Verde-samlingen i den etnografiska samlingen vid Finlands nationalmuseum har samlats in av den svenska geologen Gustaf Nordenskiöld som våren 1891 fick höra om de omfattande ruinbostäderna som låg vid taffelberget Mesa Verde i Denver, Colorado i USA. Nordenskiöld koncentrerade sig på att undersöka de anspråkslösa boplatsfynden som väl kunnat användas för att illustrera indianernas forna livsstil. Samlingen som undersökts och dokumenterats mångsidigt var länge den mest betydande vetenskapliga samlingen som illustrerade Mesa Verde-områdets kultur, och materialet är än idag av betydelse.

Den finländska läkaren och samlaren Herman Frithiof Antell köpte samlingen av Nordenskiöld och testamenterade den och sina andra samlingar till finska staten. Mesa Verde-samlingen omfattar cirka 600 föremål av forna puebloindianer från 500–1300-talet. Finlands nationalmuseum har inventerat och dokumenterat samlingen, men av etiska orsaker publiceras inte bilderna på benfynden. Under sin utforsknings- och insamlingsresa tog Nordenskiöld själv många fotografier på utgrävningarna och föremål. Dessa över hundraåriga bilder kan ses i museernas digitala materialförteckning www.museot.finna.fi med sökordet ’Mesa Verde’.

Internationella konventioner reglerar flytt av kulturarvsmaterial

Idag finns det internationella konventioner som reglerar exporten av kulturarvsmaterial från ursprungsländer. På 1890-talet fanns inga avtal och materialen transporterades i stor skala från ett land till ett annat. I USA vaknade man upp inför situationen i Mesa Verde-området i slutet av 1890-talet och området blev nationalpark 1906.

Finland har 1999 ratificerat Unescos konvention från 1970 för att förbjuda olaglig import, export och överföring av äganderätten till kulturegendom och ratificerat Unidroits konvention från 1995 om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål. Exporten från USA skedde inte olagligt 1891, och de nuvarande internationella konventionerna tillämpas inte retroaktivt.

Finlands nationalmuseum förhåller sig till begäran om återförande av samlingsföremålen med särskild noggrannhet och respekt. Nationalmuseets samlingar omfattar fler än 500 000 föremål och samlingarna utökas ännu idag – både med historiskt material och med material som dokumenterar samtidens fenomen. Ett viktigt repatrieringsbeslut fattades 2017 då Finlands nationalmuseum och Samemuseet Siida kom överens om att överföra cirka 2 600 ursprungsföremål till Samemuseet Siida. Returneringen av föremålen förbereds genom samarbete och tanken är att överföra samlingen 2021 då lämpliga utrymmen hos Siida står klara.

Pressbilder

Mer information:

Finlands nationalmuseum

  • överdirektör Elina Anttila, tfn 0295 336 131, elina.anttila@kansallismuseo.fi
  • marknads- och kommunikationsdirektör Päivi Kukkamäki, tfn 0295 336 181, paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi
  • intendent, allmänetnografiska samlingar, Heli Lahdentausta, tfn 0295 336 434, heli.lahdentausta@kansallismuseo.fi
  • överintendent, samlingar och forskning, Sanna Teittinen, tfn 0295 336 394, sanna.teittinen@kansallismuseo.f

Undervisnings- och kulturministeriet

  • kulturråd Päivi Salonen, tfn 0295 330 281, paivi.salonen@minedu.fi