Majblomman

Månadens föremål - Maj 2013

Finlands äldsta välgörenhetsmärkes historia börjar 1904 då den unga bankfröken Greta Klärich från Helsingfors besökte Göteborg och bekantade sig med Goutte de lait - det vill säga Mjölkdroppen, en idé som ursprungligen kom från Frankrike. Idén bakom Mjölkdroppen var att minska den höga spädbarnsdödligheten som var en följd av dålig hygien. Följande år grundades på Klärichs initiativ Föreningen Mjölkdroppen, som startade barnrådgivningsverksamheten i Helsingfors.

På stationerna som föreningen hade grundat samlade man in modersmjölk från mödrar som hade mycket mjölk och gav den vidare till dem som behövde den. På stationerna fanns från första början en barnläkare, som på basis av barnets hälsotillstånd kunde avgöra vilken mjölkblandning det behövde. På stationerna portionerades mjölkblandningarna färdigt i flaskor eftersom det, utöver införskaffning av ren mjölk, även ofta var ett problem att tillreda den rätta blandningen. Situationen förvärrades även av de bristfälliga förhållandena i arbetarhemmen. I hemmen fanns inga svala förvaringsutrymmen, det saknades kastruller och flaskor och det var svårt att hålla dem rena. Utöver utdelning av mjölk och läkargranskningar hörde även från allra första början hembesök till de barn som fanns i föreningens böcker till Mjölkdroppens verksamhet.

Efter det första verksamhetsåret fanns redan 120 barn som var under ett år noterade i Föreningen Mjölkdroppens böcker. Under året hade man delat ut i medeltal 360 portioner mjölkblandningar om dagen. Fullständigt medellösa mödrar fick mjölken gratis, av andra tog man en liten avgift. För att få den dagliga mjölkblandningen måste modern ge läkaren en förklaring på varför hon inte kunde amma. Barnet måste även regelbundet föras till stationen för granskning.

Mjölkdroppens verksamhet finansierades med donationer från privatpersoner och företag samt med stöd från staden. Utöver denna finansiering samlade Föreningen Mjölkdroppen in pengar enligt modellen från Sverige. Där hade man sedan 1907 samlat in medel för arbetet mot tuberkulos genom att sälja billiga blombroscher på första maj. Redan följande år värvade Klärich frivilliga som lagade blommor som sedan såldes i vagnar dekorerade med pappersblommor på Esplanaden. Den första insamlingen blev en jättesuccé - 90 000 blommor såldes.

Försäljningen av majblommor ökade så småningom och Föreningen Mjölkdroppen utvidgade sin verksamhet och ställning som rådgivare i hela landet. År 1944 fick kommunerna det lagstadgade ansvaret för rådgivningsverksamheten, och efter detta kommunaliserades Mjölkdroppens stationer efter hand. År 1976 slogs föreningen ihop med Folkhälsan som än i dag orgnaniserar insamlingen med majblommorna till förmån för barnen.

De små majblommornas form och färg har varierat från år till år. Även de material som används i blommorna berätta om deras långa historia; blommorna har gjorts av celluloid, papp, guttaperka, tyg och plast.

Sari Tauriainen