Miniatyrminnesmärken

Månadens föremål - Augusti 2013

Den finskättade A. E. Nordenskiölds framgångsrika segling genom Nordostpassagen var en stor händelse på sin tid. Expeditionen som leddes av A. E. Nordenskiöld avseglade 1878 med skeppet Vega mot nordliga farvatten med målet att bli den förste att segla genom hela Nordostpassagen, det vill säga runt Asien på norra sidan av Sibirien. Försöket lyckades, även om Vega på vägen fastnade i isen och fick stå stilla i tio månader. Till slut, den 20 juli 1879, seglade Vega genom Berings sund till Stilla havet.

Hemresan söder om Asien och vidare till Europa var ett enda segertåg med fester och hyllningar. Nyheten om att färden hade lyckats nådde även Stockholm och i Sverige inleddes förberedelser för firandet av Nordenskiölds och Vegas hemkomst. Vega återvände till Stockholm den 24 april 1880 efter en ett år och tio månader lång resa. Mottagandet var ståtligt, bland annat var det kungliga slottet upplyst med festbelysning och fartyget mottogs med fyrverkerier. Nordenskiöld och andra som varit med om företaget blev sin tids kändisar, och bilder av dem prydde minnesföremål och bland annat serviser.

På Skeppsholmen i Stockholm avtäcktes redan den 30 april 1880, endast en vecka efter Vegas hemkomst, ett minnesmärke (Vegasten) till ära av Vegas resa. Bakom idén om minnesmärket stod några sjöofficerare som hade skaffat minnesmärket när Vega ännu befann sig på väg hem. Fartygets hela besättning var på plats när minnesmärket avtäcktes. Minnesmärket är en hög stenhäll med inristningen: Till minne af den första kringseglingen omkring Asien, utförd 1878-1880 med svenske ångaren Vega, restes denna sten af Flottans Män. Ovanför texten har man ingraverat kartan över Vegas rutt runt Asien. Minnesmärket står fortfarande på samma plats framför Sjökrigsskolan på Skeppsholmen.

I Finlands nationalmuseums samlingar finns två miniatyrer av detta minnesmärke. De är skulpterade i marmor för att påminna om det ursprungliga minnesmärket. Den ovan nämnda texten och kartan är ingraverade på mässingsplattor som är fästa på marmorn. Det ena föremålet fogades till samlingen 1908, det andra 1937. Om det ena föremålet har det sagts att det ska ha ägts av en norsk sjöman vid namn Andersin, som ska ha varit med på Vegas färd och sedermera flyttat till Borgå.

Enligt samma informationskälla ska varje man i besättningen ha fått en likadan miniatyrversion av minnesmärket. I Vegas besättning fanns dock ingen vid namnet Andersin men i övrigt är historien trolig. Kanske har miniatyrerna av minnesmärket delats ut till dem som var med på resan redan vid ovan nämnda avtäckning av minnesmärket där hela besättningen var närvarande.

Det är också möjligt att miniatyrminnesmärkena var minnesföremål som i yran kring Vega tillverkades för försäljning i ett större antal och som kommit till Finland den vägen.

Satu Frondelius