10 000 år av design – Människan, Materialen, Metamorfosen

Utställningar

Vad är design, om inte en omdefiniering av relationen mellan människan och hennes materiella miljö? Hur skapas föremål? I vilken riktning utvecklas miljön och föremålen? Nationalmuseets nya utställning utmanar besökarna att fundera över människans förhållande till material, föremål och miljö.

Bakom den finländska designen finns tusentals år av erfarenhet av lokala naturmaterial, klimat och ekosystem, otaliga experiment och innovationer samt hantverkskunnande som förts vidare från generation till generation. I utställningen, som visas i fyra månader, ingår föremål tillverkade av traditionella finländska material och intressant design från tusentals år tillbaka ända till våra dagar. Även teknologiska lösningar och perspektiv har en roll i utställningens innehåll. Föremål och samlingar från olika tider ses som en enda dynamisk helhet, där det förflutna är närvarande i nuet och formar framtiden.  

Utställningen bygger på temat ”människan – materialen – metamorfosen”. Föremål skapas och utvecklas genom ett samspel mellan dessa tre faktorer. Människor utformar och använder föremål och ger dem betydelser, men föremålen påverkar också oss på många sätt. Utställningen ger en kalejdoskopisk översikt över den materiella kulturens och teknikens utveckling i Finland. Den analytiskt exakta utställningen lyfter fram nya samband och alternativa perspektiv på relationerna mellan människor, material och föremål. Helhetsupplevelsen kompletteras av utställningens visualitet, ljud och videoklipp.  

I utställningen 10 000 år av design visas omkring 250 föremål, de flesta från Finlands nationalmuseums och Museiverkets egna etnologiska och arkeologiska samlingar, vilket också gör helheten till en unik översikt över dessa mångsidiga samlingar. I utställningen ingår också föremål ur samlingar som tillhör andra finländska museer, företag och privatpersoner. Utställningen har konceptualiserats, kurerats och planerats av arkitekten Florencia Colombo och formgivaren Ville Kokkonen i samarbete med Nationalmuseet.  

Utställningspublikationen Man Matter Metamorphosis ‒ 10 000 Years Of Design berättar mer om utställningens huvudteman, observationer och oväntade samband. Publikationen är på engelska och säljs i Nationalmuseets museibutik.  

10 000 år av design – Människan, Materialen, Metamorfosen visas på Nationalmuseet i Helsingfors 12.10.2018–24.2.2019.  

Man Matter Metamorphosis ‒ 10 000 Years of Design
Florencia Colombo – Ville Kokkonen
Museiverket 2018, 376 s., häftad, ISBN 978-951-616-298-3, The Publications of the National Museum of Finland 16, ISSN 2343-1180. (Nationalmuseums publikationer 16)  

Mer information
Projektchef Päivi Roivainen, paivi.roivainen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6332
Utställningschef Minerva Keltanen, minerva.keltanen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 336 463

Mediabilder